Ühiskasutatavad ja liikumisalad tervishoiuasutustes

Haigla vestibüüli ja vastuvõtuala valgustuse hoolikas planeerimine on väga tähtis, kuna mugav ja sõbralik keskkond äratab usaldust ja tagab nõuetekohase orienteerumise hoones. Patsiendid, pereliikmed ja külastajad peaks tundma, et on teretulnud ja et nende eest hoolitsetakse sobivalt.

Valgustid võivad neil ühiskasutatavatel aladel olla nii kaunid kui funktsionaalsed. Vestibüülis peaks olema umbes 100-luksised valgustid andmaks külastajatele aega kohaneda sealse keskkonnaga hoonesse sisenemisel ja sellest väljumisel. Vastuvõtulaua juures tuleks tagada tugevam valgustatus – vähemalt 300-luksine. Spetsiifilisi valgusteid võiks kasutada hoone arhitektuuri esile tõstmiseks.

Tähelepanuta ei tohiks jätta valgustatust liftide ootealal, kuna on tähtis, et lähenevate inimeste näod oleks lihtsalt nähtavad ja ära tuntavad. Valgustustihedus väljaspool lifti peaks olema vähemalt 100 luksi. Sama tase on vajalik ka liftis, ent suurema ühtlusega.

Opaalhajutiga valgustid tagavad diskreetse ja ühtlase hajutatud valguse. Seda tüüpi üldvalgustuse täiendavaks eeliseks on vähene räigus, mis on eriti oluline haiglavoodis transporditavatele patsientidele. Aktsentvalgustusega saab muuta lifti ooteruumi mugavaks ja sõbralikuks kohaks. Asümmeetrilise valgusvooga valgustitega saab tõsta esile plakateid ja maale seintel.

Liikumise tuvastamisega ei pruugi saavutada olulist energiasäästu 24/7 kasutatavas keskkonnas, näiteks haigla lifti ootealal, ent valgustid on siiski kasulik varustada päevavalguse ja/või liikumisanduritega ja täiendava ohutuse tagamiseks tuleks neil aladel kasutada ka LED hädavalgusteid.

 

 

Liftidele alternatiiviks olevad trepid ja trepikojad peaks olema ohutud, funktsionaalsed ja sõbralikud kohad. Optimaalse valgustusega saab neid meeldivaks muuta. Kõige olulisem, lausa kriitiline on seal siiski ohutus, hoidmaks ära võimalikke õnnetusi ja ohuolukordi kõigil kasutajatel, mitte ainult vähenenud liikumisvõimega inimestel.

Eelkõige peaks iga aste olema alati nähtav – see on trepivalgustuse absoluutne prioriteet. Valgustugevus peab olema vähemalt 100 luksi ja valgus peaks langema nii, et tekitab pehmeid varje ruumilise nägemise parandamiseks, muutes selgelt nähtavaks iga astme kontuuri. Eriti hoolas tuleks olla kontrasti suurendamisega astmetel, kasutades näiteks erinevaid värve trepi disainis. Turvatunnet parandavad ka valgustatud seinad.

 

Koridorid

Koridoridel on tervishoiuasutustes kaks ülesannet – need on teed ühest kohast teise liikumiseks ja need tagavad üldise ruumis orienteerumise. Hästi disainitud valgustussüsteemiga saab luua selgelt märgistatud liikumisteed patsientidele, personalile ja külastajatele nii päevaseks kui öiseks ajaks.

Valgus optimeerib ruumilist tunnetust ja teadlikkust ning tagab pideva ohutus- ja turvatunde. Päeval peaks keskmine valgustatus olema 200 luksi neis haigla osakondades, kus koridore kasutatakse nii navigeerimiseks kui töö- ja istumiskohtade jaoks. Tavalistes transpordikoridorides on vajalik 100-luksine valgustustihedus. Ööseks saab selle vähendada 50 luksile. 

Teadmine, et patsiente transporditakse nende ühiskasutatavate alade kaudu pidevalt haiglavoodis, muudab kohustuslikuks hea kontrolli räiguse üle. Lisaks sellele peab kogu koridoriala toimima niinimetatud kohanemistsoonina, aitamaks näiteks vestibüüli valgusest tulija silmadel kohaneda loomulikust valgusest tulvil palatiga. 

 

 

Ereda, tugevate varjudeta ja minimaalse räigusega koridorivalgustid  peavad tagama ohutu liikumise, kuna nägemispuudega inimesed võivad muidu pidada esiletungivaid, pikki varje ekslikult astmeteks või takistusteks. Vastavalt haiglate ja muude tervishoiuasutuste valgustust reguleerivatele standarditele tuleks kasutada sobivat heleduskontrasti, märgistades näiteks suunda, astmeid ja marsruute erinevate värvidega. 

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464‐1

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Koridorid päeval 100 200 22 0,40 40       Valgustustihedus põranda.

Tuleb vältida liiga kõrget
heledust patsientide
nägemisväljas
Koridoride puhastus 100 200 22 0,40 80       Valgustustihedus põrandal.
Koridorid öösel 50 - 22 0,40 80       Valgustustihedus põrandal.
Mitmeotstarbelised koridorid 200 300 22 0,60 80       Valgustustihedus nägemisülesande või tegevuse tasandil
Päevaviibimisruumid 200 300  22 0,40 80        

Lisateavet meie lahenduste kohta muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Operatsioonisaalid

Haigla operatsioonisaalis vajatakse väga spetsiifilist valgustust. Kõige olulisem on meditsiinipersonali visuaalne...

Loading image...

Intensiivraviosakonnad

Intensiivraviosakonnad on spetsiaalsed osakonnad haiglas, kus jälgitakse ja ravitakse väga raskes seisundis patsiente...

Loading image...

Läbivaatusruumid

Arstliku läbivaatuse ruum asub tihti otse arstikabinetis, mida kasutatakse ka patsientide üldiseks vastuvõtuks. Sealn...

Loading image...

Üld- ja ühe inimese palatid

Kaasaegsed haiglapalatid peaks olema patsientidele mugavad ja funktsionaalsed. Väga tähtis on ka see, et meditsiinipe...

Loading image...

Psühhiaatriaosakonnad

Valgusel võib olla ka teraapiline toime. Haiglate psühhiaatriaosakondadel võib olla palju kasu inimkesksest...

Loading image...

Laborid ja apteegid

Laborivalgustus vajab hoolikat planeerimist, kuna sealsetel töökohtadel täidetakse väga suuri nõudmisi esitavaid...