Operatsioonisaalid

Haigla operatsioonisaalis vajatakse väga spetsiifilist valgustust. Kõige olulisem on meditsiinipersonali visuaalne mugavus ja sooritusvõime operatsiooni ajal. Selles väga tundlikus keskkonnas peab saama tehnoloogiat mööndusteta usaldada.

Siseriiklike standardite nõudeid operatsioonisaali valgustusele saab täita IP65 kaitseastmega puhasruumi valgusteid kasutades. Puhasruumi valgustuse kontseptsioon on töötatud välja patsientide, personali ja varustuse kaitsmiseks tolmu, õietolmu, bakterite ja viirustega saastumise eest, mis võiks muidu koguneda valgustite peale ja sisse. Puhasruumi valgustid on väga tõhusad ja aitavad vältida pimestamist elutähtsa infoga monitore jälgides. Vahetul opereerimisalal kasutatakse spetsiaalseid kuni 100000-luksise valgustustihedusega valgusteid. Operatsioonisaalis on kasulikud ka RGBW-lahendusi rakendavad ergonoomilised valgustid.

Glamoxi puhasruumi valgustid on testitud õhupuhtuse osas Fraunhoferi Instituudis Stuttgartis. Fraunhoferi testimiskeskuses on seatud korrektsete mõõtetulemuste saamiseks sisse spetsiaalse kujundusega keskkond. Valgustid paigaldatakse alumiiniumprofiilile ja neile puhutakse eestpoolt 9 erinevast torust puhast õhku. Test annab täpse ülevaate selle kohta, kui palju ja millise suurusega osakesi õhk valgustitelt kaasa haarab.

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464‐1

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Ettevalmistus- ja ärkamisruumid 500 750 19 0,60 90 150 150 100 Valgustus põrandal.
Operatsiooniruumid 1000 1500 19 0,60 90 - - -  
Operatsiooniväli - - - - 90 - - - Em: 10 000 lux kuni 100 000 lux

Lisateavet meie lahenduste kohta muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Intensiivraviosakonnad

Intensiivraviosakonnad on spetsiaalsed osakonnad haiglas, kus jälgitakse ja ravitakse väga raskes seisundis patsiente...

Loading image...

Läbivaatusruumid

Arstliku läbivaatuse ruum asub tihti otse arstikabinetis, mida kasutatakse ka patsientide üldiseks vastuvõtuks. Sealn...

Loading image...

Üld- ja ühe inimese palatid

Kaasaegsed haiglapalatid peaks olema patsientidele mugavad ja funktsionaalsed. Väga tähtis on ka see, et meditsiinipe...

Loading image...

Psühhiaatriaosakonnad

Valgusel võib olla ka teraapiline toime. Haiglate psühhiaatriaosakondadel võib olla palju kasu inimkesksest...

Loading image...

Laborid ja apteegid

Laborivalgustus vajab hoolikat planeerimist, kuna sealsetel töökohtadel täidetakse väga suuri nõudmisi esitavaid...