Laborid ja apteegid

Laborivalgustus vajab hoolikat planeerimist, kuna sealsetel töökohtadel täidetakse väga suuri nõudmisi esitavaid tööülesandeid, nagu proovide võtmine ja analüüs. Lisaks sellele on laboris vaja teha ka tavalist kontoritööd, nagu koostada aruandeid ja suhelda. Laborit sobivad seetõttu suurepäraselt valgustama süvistatud puhasruumi valgustid.

Visuaalselt nõudlikud tööülesanded laboris muudavad vajalikuks mõned kõige kõrgemad valgustatuse tasemed, mida üldse tervishoiuasutustele soovitatakse. Üldvalgustuse tugevus peaks olema laboris 500 luksi, ent seda ilmtingimata vähese räigusega ja ilma varjudeta.

Luuplambid tagavad esmaklassilise suutlikkuse madalate käitus- ja hoolduskuludega kõigi suurt täpsust nõudvate laboritööde tegemisel.

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464‐1

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Üldvalgustus 500 750 19 0,60 80 150 150 100 Valgustustihedus põrandal.
Värvikontroll 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 6.000 K <=CCT <= 6.500 K

Lisateavet meie lahenduste kohta muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Operatsioonisaalid

Haigla operatsioonisaalis vajatakse väga spetsiifilist valgustust. Kõige olulisem on meditsiinipersonali visuaalne...

Loading image...

Intensiivraviosakonnad

Intensiivraviosakonnad on spetsiaalsed osakonnad haiglas, kus jälgitakse ja ravitakse väga raskes seisundis patsiente...

Loading image...

Läbivaatusruumid

Arstliku läbivaatuse ruum asub tihti otse arstikabinetis, mida kasutatakse ka patsientide üldiseks vastuvõtuks. Sealn...

Loading image...

Üld- ja ühe inimese palatid

Kaasaegsed haiglapalatid peaks olema patsientidele mugavad ja funktsionaalsed. Väga tähtis on ka see, et meditsiinipe...

Loading image...

Psühhiaatriaosakonnad

Valgusel võib olla ka teraapiline toime. Haiglate psühhiaatriaosakondadel võib olla palju kasu inimkesksest...