Valgustuslahendused haiglatele ja muudele tervishoiuasutustele

Tervishoiuasutuste hooned ja ruumid esitavad valgustite disainile suuri nõudmisi. Patsientidel, haigla personalil ja külastajatel on kõigil erinevad vajadused. Haiglas vajatakse eeskätt ohutuid, töökindlaid ja hügieenilisi valgusteid, mis sobivad kasutajate füüsiliste võimete tohutu erinevusega arvestades paljude erineva ülesannete täitmiseks.

Glamoxi tooted arvestavad individuaalsete vajadustega. Meie lahendused tagavad raviasutuste patsientidele piisava liikumisvabaduse ja võimaluse juhtida valgusvihk just sinna, kuhu vaja. Meie valgusteid on lihtne puhastada ja desinfitseerida tolmu, õietolmu, bakterite ja viiruste kogunemise vältimiseks. Kõigisse haiglaruumidesse saab näha ette sobiva valgustatuse, tagamaks lihtsat navigeerimist koridorides ja treppidel, suurepärast nähtavust läbivaatusruumides ja laborites ja ka intensiivraviosakonnas ja üldpalatites.

Haiglatele mõeldud valgusteid disainides tuleb alistada mitmed raskused, kuna valgustid peavad olema erakordselt vastupidavad, tagades samas madalad hooldus- ja elutsüklikulud. Glamoxi tooted ja lahendused sobivad oma erakordse energiatõhususe ja kiire investeeringutasuvusega ideaalselt sellisesse 24/7 töökeskkonda nagu seda on tervishoiuasutused.

 

Vaata tooteid

 

Lahendused

Loading image...

Operatsioonisaalid

Haigla operatsioonisaalis vajatakse väga spetsiifilist valgustust. Kõige olulisem on meditsiinipersonali visuaalne...

Loading image...

Intensiivraviosakonnad

Intensiivraviosakonnad on spetsiaalsed osakonnad haiglas, kus jälgitakse ja ravitakse väga raskes seisundis patsiente...

Loading image...

Läbivaatusruumid

Arstliku läbivaatuse ruum asub tihti otse arstikabinetis, mida kasutatakse ka patsientide üldiseks vastuvõtuks. Sealn...

Loading image...

Üld- ja ühe inimese palatid

Kaasaegsed haiglapalatid peaks olema patsientidele mugavad ja funktsionaalsed. Väga tähtis on ka see, et meditsiinipe...

Loading image...

Psühhiaatriaosakonnad

Valgusel võib olla ka teraapiline toime. Haiglate psühhiaatriaosakondadel võib olla palju kasu inimkesksest...

Loading image...

Laborid ja apteegid

Laborivalgustus vajab hoolikat planeerimist, kuna sealsetel töökohtadel täidetakse väga suuri nõudmisi esitavaid...

Loe lisaks
Loading image...

Täiustatud tervishoid

Human Centric Lighting valgustuse mõju patsientidele või elanikele võib tähendada suuremat aktiivsust päevasel ajal, paremat und öösel ja lühemat taastumisaega.

Loe lisaks
Loe lisaks

Sidumiskindel - mida see tähendab?

Sidumiskindlad seadmed on mõeldud kaitsetute inimeste kogemata või tahtliku enesevigastamise vältimiseks.

Loe lisaks
Loading image...

Valgustuse juhtimine tervishoiuasutustes

 

Vähendage energiatarbimist, hoolduskulusid ja pikendage paigaldise eluiga.

 

Loe lisaks

Delivered projects

Loading image...

Raatuse Tervisemaja

Raatuse Tervisekeskus on Eesti suurim tervisekeskus Tartus. Tervisekeskuses on 24 perearstipraksist, mis teenindavad...