Spordisaalid

Spordihalle kasutatakse väga erinevate spordialadega tegelemiseks, mistõttu varieeruvad neis ka valgustusnõuded vastavalt. Spordihalli valgustuse tõhusal tagamisel on võtmeroll ühtlasel valgusel ja nutikal valgustuse juhtimise süsteemil, mis võimaldab kohandada valgustust erinevatele spordialadele sobivaks.

Spordihalli valgustusprojekt peab lahendama konkreetsetest tegevustest olenevalt mitmeid probleeme. Pallimängude puhul on vaja tihti vaadata üles näiteks palli asukoha kindlaks tegemiseks. Kvaliteetsed hajutid ja erinevad valguse jaotamise võimalused on suureks abiks räigusvaba mitmekülgse valgustuse saavutamisel.

Mida väiksem ja kiirem pall on, seda rohkem on valgust vaja. Näiteks enamikku pallimänge saab mängida ja vaadata 200-luksise valgustustiheduse juures, ent seina- ja lauatennis vajavad 300 luksi. Võistlustel võib soovitatav valgustustihedus olla koguni 500 kuni 750 luksi.

Spordihalli valgustus tuleks alati planeerida vastama kõige suuremaid nõudmisi esitavatele tegevustele. Valgus peab olema homogeenne, mistõttu on katkematu joonena paigaldatud lineaarsed valgustid hea valik ühtlase valgustuse tagamisel. Spordihalli valgustid peavad olema ka löögikindlad, et need ei saaks treeningute ja võistluste käigus kahjustada ning et nende küljest midagi ei pudeneks.

Madalamat valgustustihedust on vaja spordihallides õhtuti korraldatavatel üritustel, ent spordisaale kasutatakse tihti ka eksamiruumina, nii et vajalik võib olla koguni 500-luksine valgustustihedus. Spordihallid võivad olla vaheseintega osadeks jagatud, et erinevates tsoonides saaks tegeleda erinevate spordialadega. Sel juhul on vaja tõhusat valgustuse juhtimise süsteemi, mis võimaldab rakendada erinevaid valgustustiheduse seadistusi. Kohalolu tuvastamise andurite lisamine aitab veelgi kaasa energiatarbe minimeerimisele, kuna see võib tuua kaasa suure säästu seal, kus muidu kasutataks eredat spordisaali valgustust liigselt, ja siis, kui ruumis pole parajasti kedagi.

Standardi EVS-EN 12464-1:2021 nõuded valgustusele

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Valgustugevus (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

nõutud muudetud
U≥ 0,10
Spordisaalid ja võimlad, ujumisbasseinid 300 500 22 0,60 80 100 75 30 Nõuete kohta treeningutel
vt EN 12193

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Klassiruumi valgustus

Õpiprotsessi põhiosa on visuaalne. Õpilaste aktiivsus varieerub suuresti päeva jooksul alates tähelepanu säilitamises...

Loading image...

Lasteaiad ja mängutoad

Väikesed lapsed liiguvad ringi ja kogevad maailma suurematest koolilastest ja täiskasvanutest erinevalt. Lasteaedade...

Loading image...

Toidutehnoloogia ruumid

Sobiv valgustus kooli toidutehnoloogia ruumides on võtmeks valmistatava toidu kvaliteedi ja värskuse lihtsamal ja...

Loading image...

Sööklad ja köögid

Koolisööklad on õpilastele armastatud kohtumiskohaks, kus nad saavad veeta vaheajal aega, lobiseda sõpradega või...

Loading image...

Puhkeruumid ja riietusruumid

Puhkeruumides ja riietusruumides vajatakse heledat ja ühtlast valgust. Riietusruumi planeering peaks muutma kappide j...

Loading image...

Raamatukogud ja õppesaalid

Kooliraamatukogud ja õppesaalid on mugavad kohad üksi või gruppides õppimiseks, kus õpilastel peaks olema lihtne...

Loading image...

Auditooriumid ja loengusaalid

Koolisaalid ja loengusaalid esitavad tõsise väljakutse õpikeskkonna valgustuspaigaldiste disaineritele ja...