Lasteaiad ja mängutoad

Väikesed lapsed liiguvad ringi ja kogevad maailma suurematest koolilastest ja täiskasvanutest erinevalt. Lasteaedade valgustus peaks soodustama nende uudishimu ja võimaldama neil õppida nägemise, mängimise, imiteerimise ja puudutamise kaudu.

On tähtis mõista, et mängutubade valgustus tuleks kohandada vastavaks erinevas vanuses laste vajadustele. Visuaalne taju areneb kuni 12nda eluaastani ja just sellel perioodil arenevad lastel ka peenmotoorika oskused. See tähendab, et nende vaatevälja sügavuse suurendamiseks on tähtis kasutada rohkem otsevalgust. Ainult 30% alla suunatud ja 70% üles suunatud valgusega valgustite kasutamine võimaldab tekitada otsevalgustuse osaga modelleerivaid varje, parandamaks sügavuse tunnetust ning hõlbustamaks ruumilist orienteerumist ja kolmemõõtmeliste objektide mõistmist. Sobiv valgustatus, vähene räigus ja hea värviesitus on vajalikud loovate tegevuste puhul, aitamaks kaasa eriti mugava õpikeskkonna loomisele.

school_nursery_2.jpg

Multifunktsionaalne mängutoavalgustus peaks olema paindlik ja lihtsalt kohandatav erinevatele tegevustele või tsoonidele, nagu puhkamine, lugemine ja söömine. Valgustuse juhtimise süsteemid hoiavad energiat kokku, kasutades ära olemasolevat päevavalgust ja hämardades valgustust erinevates tsoonides vastavalt vajadusele. Muudetava valge valgusega valgustitel on tõestatult positiivne mõju laste võimele keskenduda ja need võivad aidata koguni hüperaktiivsust vähendada.

Standardi EVS-EN 12464-1:2021 nõuded valgustusele

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Valgustugevus (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

nõutud muudetud
U≥ 0,10
Mängutoad 300 500 22 0,40 80 100 100 75 Alt tulevat suurt heledust tuleb
piirata hajutavate pinnakatete
abil
Lastesõimed 300 500 22 0,40 80 100 100 75 Alt tulevat suurt heledust tuleb
piirata hajutavate pinnakatete
abil
Käsitööruumid 300 500 19 0,60 80 100 100 75 Illuminance at floor level

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Klassiruumi valgustus

Õpiprotsessi põhiosa on visuaalne. Õpilaste aktiivsus varieerub suuresti päeva jooksul alates tähelepanu säilitamises...

Loading image...

Spordisaalid

Spordihalle kasutatakse väga erinevate spordialadega tegelemiseks, mistõttu varieeruvad neis ka valgustusnõuded...

Loading image...

Toidutehnoloogia ruumid

Sobiv valgustus kooli toidutehnoloogia ruumides on võtmeks valmistatava toidu kvaliteedi ja värskuse lihtsamal ja...

Loading image...

Sööklad ja köögid

Koolisööklad on õpilastele armastatud kohtumiskohaks, kus nad saavad veeta vaheajal aega, lobiseda sõpradega või...

Loading image...

Puhkeruumid ja riietusruumid

Puhkeruumides ja riietusruumides vajatakse heledat ja ühtlast valgust. Riietusruumi planeering peaks muutma kappide j...

Loading image...

Raamatukogud ja õppesaalid

Kooliraamatukogud ja õppesaalid on mugavad kohad üksi või gruppides õppimiseks, kus õpilastel peaks olema lihtne...

Loading image...

Auditooriumid ja loengusaalid

Koolisaalid ja loengusaalid esitavad tõsise väljakutse õpikeskkonna valgustuspaigaldiste disaineritele ja...