Klassiruumi valgustus

Õpiprotsessi põhiosa on visuaalne. Õpilaste aktiivsus varieerub suuresti päeva jooksul alates tähelepanu säilitamisest lugedes ja teste tehes kuni õpetaja kuulamise ja vaheaegadel puhkamiseni. Paljudes koolides kasutatakse klassides laudade paindlikku paigutust, mistõttu tuleb ka klassiruumi valgustus sellele vastavalt projekteerida.

Ka tegevused varieeruvad klassiruumides – seal loetakse ja kirjutatakse, kuulatakse teiste õpilaste ja õpetaja ettekandeid, esinetakse, mängitakse, tehakse teste ja paljut muud. Ajakohane klassiruumiplaneering kohandatakse erinevatele tegevustele ja vajadustele vastavaks, muutes nii vajalikuks ka klassiruumi paindliku valguslahenduse, mis tagab ühtlase heleduse kogu ruumis. Teatud tsoonid võivad vajada spetsiifilist valgustust, mistõttu tuleks valged ja mustad koolitahvlid varustada sobiva eraldi lülitatava esitlusvalgustusega.

Asümmeetrilised seinale või lakke paigaldatavad vertikaalpinna valgustamiseks mõeldud valgustid sobivad suurepäraselt esineja valgustamiseks ja tahvlite valgustamiseks. Tähtis on ka, et õpetaja saaks anda oma teadmisi edasi pehmes suunatud valguses, mis langeb talle umbes 45° nurga all, et tema näoilme ja kehakeel oleks selgelt näha.

Kui vähegi võimalik, siis eelistatakse ja kasutatakse ära loomulikku päevavalgust, ent viimastel aastatel on leitud ka, et muudetava valge valgusega valgustid aitavad kaasa positiivsete õpitulemuste saavutamisele. Muudetava värvitemperatuuriga klassiruumi led valgustid parandavad laste võimet keskenduda ja saavutada teadmiste kontrollil paremaid tulemusi ning võivad koguni vähendada hüperaktiivsust. Kunstlik valgustus peaks olema hämardatav ja häirivat räigust tuleks igati vältida õppimiseks sobiva visuaalse mugavuse tagamiseks.

Hästi väljakujunenud visuaalse taju tõttu on alates 13ndast eluaastast vaja klassiruumis paremat üldvalgustust, et lapsed saaks efektiivselt õppida. Tavalisse keskkooli sobivad hästi ainult 20% üles suunatud valgusega klassiruumi valgustid või sobivate optiliste elementidega valgustid räiguse vähendamiseks ja ühtlase heleduse tagamiseks. Nii saab tagada sobiva valgustuse õpilaste laudade juures, aidates kaasa soodsa õpikeskkonna loomisele.

Parim valgustus 7- kuni 12-aastaste laste klassiruumides saavutatakse otse- ja kaudvalgustuse kombinatsioonis. Otsevalgustuse osa tekitab modelleerivaid varje, mis aitavad tajuda kaugust ja kolmemõõtmelisi objekte ning kaudvalgustuse osa tagab hea töövalguse ja seintele ja lakke suurema vertikaalse valgustustiheduse, parandades nii visuaalse kommunikatsiooni tingimusi. Kaks võimalust selle saavutamiseks on 70% üles suunatud ja 30% alla suunatud valgusega rippvalgustid või poolsüvistatud valgustid, mille valgusjaotus on näha ka laes.

Alates 13ndast eluaastast muutuvad klassiruumi valgustuse puhul olulisemaks kontrasti tingimused. Liigne otsevalguse hulk vähendab kontrasti ja pehmemat tüüpi valgus (paremini hajutatud) suurendab seda. Mikroprismaatiline hajuti on ideaalne nii pehmete varjude tekitamiseks kui räiguse vähendamiseks. Seda tüüpi optiliste elementidega valgustitele võib kindel olla heade töötingimuste loomisel.

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464-1:2021

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Valgustugevus (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

nõutud muudetud
U≥ 0,10
Koolide klassiruumid, seminariruumid 500 1000 19 0,60 80 150 150 100 Valgustus peab olema
reguleeritav
Mustad, rohelised ja valged seinatahvlid 500 750 19 0,70 80 - - - Tuleb vältida peegeldusräigust
Esineja või õpetaja peab olema
valgustatud sobiva püstpinnalise
valgustustihedusega
Projektori ja nutitahvli esitlus - - - - - - - Valgustus peab olema
reguleeritav
Esineja või õpetaja valgus - - - 80 150     Sobilik vertikaalne valgustihedus
Raamatukogude raamaturiiulid 200 300 19 0,60 80 - - -  

 

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Lasteaiad ja mängutoad

Väikesed lapsed liiguvad ringi ja kogevad maailma suurematest koolilastest ja täiskasvanutest erinevalt. Lasteaedade...

Loading image...

Spordisaalid

Spordihalle kasutatakse väga erinevate spordialadega tegelemiseks, mistõttu varieeruvad neis ka valgustusnõuded...

Loading image...

Toidutehnoloogia ruumid

Sobiv valgustus kooli toidutehnoloogia ruumides on võtmeks valmistatava toidu kvaliteedi ja värskuse lihtsamal ja...

Loading image...

Sööklad ja köögid

Koolisööklad on õpilastele armastatud kohtumiskohaks, kus nad saavad veeta vaheajal aega, lobiseda sõpradega või...

Loading image...

Puhkeruumid ja riietusruumid

Puhkeruumides ja riietusruumides vajatakse heledat ja ühtlast valgust. Riietusruumi planeering peaks muutma kappide j...

Loading image...

Raamatukogud ja õppesaalid

Kooliraamatukogud ja õppesaalid on mugavad kohad üksi või gruppides õppimiseks, kus õpilastel peaks olema lihtne...

Loading image...

Auditooriumid ja loengusaalid

Koolisaalid ja loengusaalid esitavad tõsise väljakutse õpikeskkonna valgustuspaigaldiste disaineritele ja...