Ühiskasutatavad ja liikumisalad koolides

Vestibüülid on õpilastele, personalile ja külastajatele info ja kommunikatsiooni tulipunktiks. Valgustus peab sellistel ühiskasutatavatel aladel olema paindlik, kuna need on multifunktsionaalsed ruumid, mida ei kasutata ainult ringi liikumise ala ja kõige olulisema infopunktina, vaid ka kohtumiskohana ja väljapanekualana kooliprojektidele ja kunstiteostele.

Sissepääsuala valgustusega saab luua sooja ja kutsuva õhustiku ja ruumi struktureerida. Ühiskasutatavatel aladel on valgustuse puhul tähtis teatav paindlikkus kasutajate erinevate vajadustega arvestamiseks. Hea värviesitus ja piisav valgustus loovad sobivad tingimused väljapanekute vaatamiseks ning kindlustavad ohutuse ja tõhusa navigeerimise. Liikumis- ja päevavalgusandurid on suurepärased abivahendid energiatarbe minimeerimiseks treppidel, kus koormus päeva jooksul arvestatavalt varieerub, ent need võimaldavad ka kasutada otstarbekalt ära kogu olemasolevat loomulikku valgust kooli koridorides ja muudel ringi liikumise aladel.

Trepid peavad olema eriti hästi valgustatud, et tekitada heleduskontrasti astmete vahel parema nähtavuse ja suurema ohutuse tagamiseks. Kui trepikodades on kasutusel seinavalgustid, siis tuleb pöörata eraldi tähelepanu räigusele, et valgus ei pimestaks üles minejaid ega alla tulijaid.

Koolikoridorides on tähtsad hädavalgustuse süsteemid, kuna need toimivad samaaegselt ka evakuatsiooniteede tähisena. Ühiskasutatavate alade hädavalgustus peaks hõlmama evakuatsioonimärkidega valgusteid ja sõltumatute energiaallikatega turvavalgusteid, mis lülituvad elektrikatkestuse korral automaatselt sisse ja juhivad turvaliselt evakuatsioonipääsude ja ohutusvarustuseni.

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464-1:2021

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Valgustugevus (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

nõutud muudetud
U≥ 0,10
Fuajeed 200 300 22 0,40 80 75 75 50  
Liikumisalad, koridorid 100 150 25 0,40 80 50 50 30 Valgustihedus põrandal
Trepid 150 200 25 0,40 80 50 50 30 Valgustihedus põrandal
 

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Klassiruumi valgustus

Õpiprotsessi põhiosa on visuaalne. Õpilaste aktiivsus varieerub suuresti päeva jooksul alates tähelepanu säilitamises...

Loading image...

Lasteaiad ja mängutoad

Väikesed lapsed liiguvad ringi ja kogevad maailma suurematest koolilastest ja täiskasvanutest erinevalt. Lasteaedade...

Loading image...

Spordisaalid

Spordihalle kasutatakse väga erinevate spordialadega tegelemiseks, mistõttu varieeruvad neis ka valgustusnõuded...

Loading image...

Toidutehnoloogia ruumid

Sobiv valgustus kooli toidutehnoloogia ruumides on võtmeks valmistatava toidu kvaliteedi ja värskuse lihtsamal ja...

Loading image...

Sööklad ja köögid

Koolisööklad on õpilastele armastatud kohtumiskohaks, kus nad saavad veeta vaheajal aega, lobiseda sõpradega või...

Loading image...

Puhkeruumid ja riietusruumid

Puhkeruumides ja riietusruumides vajatakse heledat ja ühtlast valgust. Riietusruumi planeering peaks muutma kappide j...

Loading image...

Raamatukogud ja õppesaalid

Kooliraamatukogud ja õppesaalid on mugavad kohad üksi või gruppides õppimiseks, kus õpilastel peaks olema lihtne...

Loading image...

Auditooriumid ja loengusaalid

Koolisaalid ja loengusaalid esitavad tõsise väljakutse õpikeskkonna valgustuspaigaldiste disaineritele ja...