Raamatukogud ja õppesaalid

Kooliraamatukogud ja õppesaalid on mugavad kohad üksi või gruppides õppimiseks, kus õpilastel peaks olema lihtne keskenduda ja omandada teadmisi meeldivas ja rahulikus keskkonnas. Seda võimaldab saavutada sobiv töö- ja riiulivalgustus, ent loomuliku valguse ära kasutamine aitab samuti kaasa meeldiva õpikeskkonna loomisele ja samas säästa ka energiat.

Kooliraamatukogus oleneb kõik heast navigeerimisest. Õige riiuli ja õpiku leidmiseks on vaja 200-luksist vertikaalset valgustustihedust. Ühtlane valgustatus tagab raamatute võrdselt hea nähtavuse kõigil riiulitel nende kõrgusest olenemata. Soovitatavate riiulivalgustuse süsteemide hulka kuuluvad iga riiuli kohale paigaldatud asümmeetrilised valgustid, ent heaks valikuks on ka lineaarsed rippvalgustid või seinale paigaldatud asümmeetrilised valgustid.

Keskkoolide raamatukogud on kohtumiskohad, kus seltskondliku suhtlemise alal on vaja hubasemat valgustust. Kunstliku valgustuse päevavalgusega kombineerimine on keerukas ülesanne, mis eeldab valgustuse hoolikat juhtimist, ent kui see lahendatakse edukalt, siis on õpilastele tagatud sõbralik ja mugav keskkond lugemiseks ja töötamiseks.

Kooli õppesaalide lugemisalad vajavad võimsaid töövalgusteid. Minimaalne keskmine valgustustihedus peaks olema 500 luksi, tagades samas suure valgusühtluse ja vähese räiguse. Seda saab tõhusalt saavutada kaud- ja otsevalgust heitvaid valgusteid kasutades. Suurema paindlikkuse tagamiseks ja individuaalsete vajaduste rahuldamiseks on soovitatav kasutada iga lugemiskoha juures vähese räigusega asümmeetrilist laualampi, mis võiks eelistatavalt olla ruumi säästmiseks integreeritud lauapinna sisse.

Ühiskasutatav ruum nagu kooliraamatukogu vajab hädavalgustusega nõuetekohaselt märgistatud evakuatsiooniteid ja -pääse tagamaks nende nähtavust elektrikatkestuse korral.

 

Standardi EVS-EN 12464-1:2021 nõuded valgustusele

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Valgustugevus (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

nõutud muudetud
U≥ 0,10
Raamatukogude raamaturiiulid 200 300 19 0,60 80 - - -  
Raamatukogude lugemispiirkonnad 500 750 19 0,60 80 100 100 50  

Vaata lisaks meie lahendusi muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Klassiruumi valgustus

Õpiprotsessi põhiosa on visuaalne. Õpilaste aktiivsus varieerub suuresti päeva jooksul alates tähelepanu säilitamises...

Loading image...

Lasteaiad ja mängutoad

Väikesed lapsed liiguvad ringi ja kogevad maailma suurematest koolilastest ja täiskasvanutest erinevalt. Lasteaedade...

Loading image...

Spordisaalid

Spordihalle kasutatakse väga erinevate spordialadega tegelemiseks, mistõttu varieeruvad neis ka valgustusnõuded...

Loading image...

Toidutehnoloogia ruumid

Sobiv valgustus kooli toidutehnoloogia ruumides on võtmeks valmistatava toidu kvaliteedi ja värskuse lihtsamal ja...

Loading image...

Sööklad ja köögid

Koolisööklad on õpilastele armastatud kohtumiskohaks, kus nad saavad veeta vaheajal aega, lobiseda sõpradega või...

Loading image...

Puhkeruumid ja riietusruumid

Puhkeruumides ja riietusruumides vajatakse heledat ja ühtlast valgust. Riietusruumi planeering peaks muutma kappide j...

Loading image...

Auditooriumid ja loengusaalid

Koolisaalid ja loengusaalid esitavad tõsise väljakutse õpikeskkonna valgustuspaigaldiste disaineritele ja...