Frågor och svar om LED

LED, eller light-emitting diodes, är halvledarljuskällor som avger ljus när ström flyter genom dem. LED har många fördelar jämfört med traditionella ljuskällor – detta inkluderar längre livslängder, bättre hållbarhet, lägre strömförbrukning, snabbare omkoppling och deras kompakta storlek. I det här avsnittet hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om LED och tekniken bakom.

Ämne Förklaring
Livslängd LED armaturer
(L70)
 Vi redovisar för samtliga armaturer:
- Median livslängd (IEC62717) LxB50 vid Ta 25 grader. Lx kan variera från 70 till 90 beroende på produkten och den motsvarande livslängden kan uppgå till 100 000 timmar.
- Ljusnedgång (LLMF) 50 000 tim B50, Ta25 grader. Detta är en faktor från 0 till 1,0.

För industriarmaturer redovisar vi också:
- Median livslängd (IEC 62717) LxB50 vid maximal Ta. Lx kan variera från 70 till 90 beroende på produkten och den motsvarande livslängden kan uppgå till 100 000 timmar.

Ett urval av våra armaturer kan uppfylla L70 50 000 timmar vid 55 grader. Läs mer om LED ljusnedgång under LED sektionen på vår hemsida.

Livslängd LED driftdon Livslängden på LED driftdon i Glamox och Luxo armaturer är minst 50.000h vid maximalt Ta värde. Minsta Ta värde är 25 grader. Upp till maximalt 10% av driftdonen kan falera under denna tid. Speciella driftdon har en livslängd på upp till 100.000h vid maximal temperatur.

LED livslängd dokumentering LED moduler och driftdons livslängd dokumenteras genom att mäta komponenternas Tc punkts temperatur, (tc punkten är en specifik punkt på komponenten) och jämföra denna med komponentens maximalt godkända temperatur. Temperatur mätningarna görs hos Glamox's laboratorier och utförs i en omgivningstemperatur av 25 grader. Rapporter på värmemätningar och livslängdsberäkningar kan erhållas på begäran.

Vilket Ta värde har en Glamox armatur? Glamox och Luxo armaturer är testade och godkända för en omgivningstemperatur (Ta) på 25 grader, om inget annat anges. Ett urval av våra armaturer är godkända för Ta 55 grader.

Vad händer ifall en diod i en LED-modul slutar att fungera? Ett standard säkerhetsutförande på de flesta Glamox och Luxo LED armaturer är att om en enstaka LED går sönder i en LED modul, så kommer detta att resultera i en kortslutning istället för en öppen krets. Kortslutningen försäkrar att spänningen leds genom LED modulen så att denna fortsätter att fungera.

Vad är lumen ut ur en LED armatur? Glamox Luxo redovisar aktuellt lumen utflöde eller "lumen ut" för alla våra LED armaturer på datablad eller vår hemsida. Vi råder våra kunder att noggrant jämföra skillnaden mellan ljusflödet ifrån själva LED modulen och ifrån den kompletta armaturen.

Vilken variation av ljusflöde
kan en modul/armatur ha (utifrån samma LED generation)?
Variationen i ljusflöde ur en Glamox och Luxo armatur kan variera +/- 10%. (Detta innebär att ljusflödet från en armatur är stabilt, men kan variera sett över ett stort antal armaturer.)

Vilken är färgtemperaturen? Färgtemperaturen för Glamox och Luxo armaturer framgår i datablad och på vår hemsida.

Vilken är färgtoleransen? Färgtoleransen för Glamox och Luxo armaturer anges som ett antal MacAdam steg. Ju fler steg, desto större tolerans. En förklaring av detta kan hittas under LED på vår hemsida. De flesta av våra armaturer har en färgtolerans på 3 MacAdam steg. Detta innebär +/- 100K vid 3000 kelvin, men denna tolerans ökar vid högre färg temperatur. Andra toleranser på upp till 5 MacAdam steg kan förekomma vilket framgår i produkt dokumentationen.

Hur är färgstabiliteten
sett över livslängden?
En liten förändring av färgen över tiden kan förväntas p.g.a. förändringarna inuti själva dioden. Förändringen rör sig då mot ett högre MacAdam värde, tex 4 steg.
Vilket är Ra värdet? Ra värdet för de flesta Glamox och Luxo armaturer är 80. För vissa produkter kan Ra ha ett annat värde. Detta framgår alltid i produkt dokumentationen.

Förändras Ra värdet under armaturens livslängd? Ra värdet för Glamox och Luxo armaturer är normalt uppgett som minsta värde, vilket innebär att Ra värdet aldrig kommer att understiga det uppgivna värdet under armaturens livslängd.

Vilken kemisk beständighet (korrosionsskydd) har LED modulen? Vissa typer av LED moduler bryts ner av kemiska substanser som klor, svaveloxid och dylikt. I de fall sådan gaser kan uppstå, måste man ta hänsyn till detta när man väljer LED armaturer. Var vänlig ta kontakt med vår kundservice för mer information till era projekt.

Vilken teknik används för ljusreglering? Vanligtvis finns det två sätt att ljusreglera LED. 1. Linjär ström redusering, där strömmen till LED modulen minskas och således ljusflödet (kallas också amplitud modulering). 2. PWM (Puls bredd modulering) där den utgående strömmen kapas en del av strömpulsen. PWM ljusreglering eller en blandning av amplitude och PWM ljusreglering är vanligast hos majoriteten av LED driftdons tillverkarna. Glamox och Luxo armaturer har driftdon med en frekvens på minst 400Hz, för att undvika flimmer.

Kan man hitta ljusdata någonstans?  Ja, på vår hemsida
Finns det någon
dokumentation btrf fotobiologiska faror (tex ögonskador)?
Ja, alla Glamox och Luxo LED armaturer uppfyller EN 62471- Fotobiologisk säkerhet för ljuskällor och armaturer. ENEC och CE märkningen på våra produkter bekräftar detta.

Kan LED modulen bytas ut? Ja, men endast av kvaliciferad personal. Utbyte av LED moduler rekommenderas bara där man kunnat göra en positiv kostnads analys, då andra problem kan dyka upp som annat ljusflöde i de nya modulerna samt att de gamla driftdonen ej fungerar med de nya LED modulerna. Ett urval av våra armaturer har helt integrerade LED moduler.

Om modulerna är utbytbara,
är de då framtidssäkrade?
Ja. Zhaga godkända moduler har en utformning och montage som tillåter dem att bli utbytta mot likvärdiga i framtiden.
Loading image...

Kalkylator för investeringsanalys

Vår investeringsanalyskalkylator beräknar återbetalningstiden vid investering i en LED-installation kontra en installation med konventionella ljuskällor.

Testa nu