Köpinformation

Betalnings och leveransbestämmelser.

Betalning
Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har vi rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 45kr och dröjsmålsränta med diskonto + 8% .
Vid osäkerhet om betalningsförmåga kan säkerhet komma att erfordras.

Priser
Priserna i prislistan gäller för beställning och leverans till och med 2023-12-31, eller om ny prislista tillkännages tidigare. Priser för specialarmaturer är vid varje enskilt tillfälle endast giltiga för angivna artiklar och antal. Lagstadgade miljöavgifter, som kan tillkomma, ingår inte i priserna utan kommer att debiteras separat. Inträffar händelser av force majeur-karaktär eller om valutaläget väsentligt förändras etc. kan vi tvingas ändra priserna. Skulle detta ske gäller leveransdagens pris och vi underrättar Dig så att Du har möjlighet att häva köpet.
På listpriserna tillkommer lagstadgad moms.

Leveranstider
Vi levererar lagerförda produkter som regel inom 3 arbetsdagar från beställning med reservation för mellanförsäljning. Leveranstid för övriga produkter enligt avtal.

Frakt och emballage
Vi levererar fraktfritt till leveransadresser inom Sverige då varuvärdet överstiger 5000 kronor netto per beordrad leverans med undantag för stolpar där fraktkostnad tillkommer. För övriga leveranser debiterar vi 10% i distributionsavgift - dock lägst 300 kronor. Vi förbehåller oss rätten att välja transportsätt om inte annat avtalats vid beställning. Emballage ingår. Är du inte ansluten till transportörernas system för pallbyte debiterar vi dig, i förekommande fall, rekommenderat pris för SIS-pall.

Transportrisk
Genom våra transportörers försäkringar står vi för transportrisken fram till Din leveransadress. Du måste notera eventuella transportskador eller minskning av gods på fraktsedeln och anmäla detta till transportören och till oss inom 7 arbetsdagar.

Leveransförseningar
Trots vår ambition att alltid leverera varor på bekräftad tid råkar även vi ibland ut för förseningar. Vilka villkor som gäller då, framgår av ALEM 09

Annullering av order
Vid annullering av beställda men ej försenade/levererade lagervaror förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella kostnader, dock maximalt 10 procent av orderbeloppet. För övriga varor avgörs annulleringskostnaden beroende hur långt tillverkningen av dessa har fortskridit. För att undvika missförstånd ber vi att du sänder oss ett mail med Dina önskemål.

Returer
Endast sådana returer som vi varit vållande till godkänns utan kostnad för dig. Vid övriga av oss kända returer krediterar vi dig max 80 % av det fakturerade nettobeloppet under förutsättning att varorna inte är äldre än 6 månader, lagerhålls av oss, varorna når oss i hela obrutna förpackningar och att du ombesörjer returen till anvisad adress. Önskar du att vi ordnar så att varorna kommer i retur kan vi göra det mot en avgift som dras från din kredit. Övriga varor och omärkt gods kan vi ej ta i retur. Innan Du sänder tillbaka något ber vi Dig ringa oss för att få ett returnummer och övriga instruktioner om hur du bör göra.


Övriga villkor
Vi hänvisar till allmänna leveransbestämmelser ALEM 09.