Ljusstyrning / Nattsänkning för utomhusbelysning

Utomhusbelysning gör gator och utemiljö säkrare och trevligare, men är också en stor förbrukare av energi. Om ljuset släcks helt kommer folk att känna sig otrygga. Ett bra sätt att hantera detta är att dimra belysningen. Detta minskar energiförbrukningen utan att kompromissa med säkerheten.

Glamox erbjuder en lösning som är integrerad i varje enskild armatur. Vi kallar det Glamox NightDim (Nattsänkning), och vi kan leverera 2 olika förinställda lägen. 

 

Läge 1 (ND1)

Dim 50 % i 6 timmar från mittpunkt

Systemet måste styras av antingen en timer eller ett skymningsrelä. NightDim (Nattsänkning) beräknar mittpunkten av ljuscykeln baserat på när strömmen slås på/stängs av och dimrar ner ljuset till 50 % under en period av 6 timmar efter mittpunkten av denna tid. 

Exempel 1

Oktober 

 • I oktober är en gata upplyst i 14 timmar, från kl. till 08.00
 • Mittpunkten är kl. 01.00 (14 timmar dividerat med 2 är lika med 7 timmar vilket placerar mittpunkten 7 timmar efter kl. 18.00). 
 • Ljuset tänds till 100 % kl. 18.00. 
 • Klockan 01.00 dimras belysningen till 50 %. 
 • Klockan 07.00 är belysningen tillbaka på 100 %.  
 • Klockan 08.00 släcks belysningen. 

Juni

 • I juni lyser samma armaturer i endast 6 timmar från kl. till 04:00 
 • Mittpunkten är kl. 01.00 (6 timmar dividerat med 2 ger en mittpunkt 3 timmar efter kl. 22.00) 
 • Klockan 22.00. ljuset kommer att tändas till 100 %. 
 • Klockan 01.00 kommer ljuset att dimras till 50 %. 
 • Klockan 04:00 kommer ljuset att släckas helt.
Loading image...

Läge 2 (ND2)

Dim ned 50% i 8 timmar, med start 2 timmar innan mittpunkten

Systemet måste styras av antingen en timer eller ett skymningsrelä. NightDim (Nattsänkning) beräknar mittpunkten av ljuscykeln baserat på när strömmen slås på/av och dimrar ner ljuset till 50 % under en period av 8 timmar med start 2 timmar före mittpunkten.  

Exempel 2

 

 • I oktober är en gata upplyst i 14 timmar, från kl. till 08.00. 
 • Mittpunkten är klockan 01.00 (14 timmar dividerat med 2 ger en mittpunkt klockan 7 timmar efter 18.00). 
 • Ljuset tänds till 100 % kl. 18.00. 
 • 2 timmar före mittpunkten (23:00) kommer ljuset att dimmas ner till 50 %. 
 • Klockan 07.00 är lamporna tillbaka på 100 %. 
 • Klockan 08.00 släcks belysningen. 
Loading image...