Parker och gångvägar

Belysning för säkra promenader. Att belysa gångvägar framför byggnader och i parker är viktigt för att säkerställa att boende, anställda och besökare kan röra sig säkert efter mörkrets inbrott. Ytterbelysning har en betydande effekt på atmosfären i ett område och rätt utomhus-belysningsarmaturer kan förbättra dess visuella intryck.

Installation av gångvägbelysning bör ge rätt mängd ljus och effektivt leda besökare i rätt riktning. Lägre utomhusarmaturer som t ex pollare kan levereras med olika grader av radiell ljusfördelning för att belysa gångvägen samtidigt som landskapet framhävs. Genom att använda stolpmonterade armaturer säkerställs tillräcklig exteriörbelysning för större ytor. 

outdoor_pathway_2.jpg

Förbättra, markera och vägled användarna genom att belysa olika områden med ett varierande sortiment av parkbelysning. Detta ger parken ett enhetligt formspråk och möjligheten att anpassa ljuset utomhus till olika aktiviteter. Viktiga aspekter av parkbelysning är bland annat tydligt guidade gångvägar och utomhusarmaturer som kan anpassas till olika aktiviteter, så att besökarna alltid känner sig trygga.

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Fasad, skylt & entré

Belysning är en faktor som på ett positivt sätt kan komplettera utsidan av en byggnad. Utomhusarmaturer fyller ett...

Loading image...

Parkering och väg

Parkeringsfaciliteter och vägar kräver tillräckligt mycket ljus för att man ska kunna komma, gå och färdas tryggt och...

Loading image...

Stora utomhusytor

Stora ytor som idrottsplatser, marina hamnar, terminalbryggor, behållarlager och flygplatser har behov av professione...