Stora utomhusytor

Stora ytor som idrottsplatser, marina hamnar, terminalbryggor, behållarlager och flygplatser har behov av professionell exteriörbelysning.

Att designa lämpliga belysningslösningar och välja rätt utomhusarmaturer för den här typen av applikationer kan vara mycket utmanande. Det krävs effektiva och kraftfulla strålkastare monterade på hög höjd. Både asymmetrisk och symmetrisk optik kan användas för att uppnå de önskade ljusförhållandena när det gäller luxnivå och jämnhet samtidigt som bländningen minimeras för att undvika obehag för användarna.

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Fasad, skylt & entré

Belysning är en faktor som på ett positivt sätt kan komplettera utsidan av en byggnad. Utomhusarmaturer fyller ett...

Loading image...

Parker och gångvägar

Belysning för säkra promenader. Att belysa gångvägar framför byggnader och i parker är viktigt för att säkerställa at...

Loading image...

Parkering och väg

Parkeringsfaciliteter och vägar kräver tillräckligt mycket ljus för att man ska kunna komma, gå och färdas tryggt och...