Laboratorier og apotek

Laboratorier trenger en nøye utformet belysningsplan fordi de har arbeidsområder for krevende prøvetaking og analyse. I tillegg har de vanlige kontorarbeidsoppgaver som rapportskriving og kommunikasjon. Innfelte renromarmaturer er et godt verktøy for alle aktiviteter på laboratoriet.

De visuelt krevende oppgavene ved laboratoriebenken krever noen av de høyeste anbefalte lysnivåer i helsebygninger. Allmennbelysningen bør ha en belysningsstyrke på 500 lux. Men, disse lysnivåene skal komme fra blendings- og skyggefrie lysanlegg.

For inspeksjoner med høye krav til presisjon er LED-lupelamper det beste redskapet, med sine lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

 

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Allmennbelysning 500 750 19 0,60 80 150 150 100 Belysningsstyrke på gulvnivå.
Fargekontroll 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 6.000 K <=CCT <= 6.500 K

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Operasjonssaler

Operasjonssaler krever spesialisert belysning. Under operasjoner stilles det høye og komplekse krav til det medisinsk...

Loading image...

Intensivavdelinger

Intensivavdelingen er spesialiserte sykehusavdelinger som behandler og overvåker alvorlig syke pasienter. Visuell...

Loading image...

Undersøkelsesrom

Medisinske undersøkelsesrom er ofte plassert på legekontorer som også brukes til pasientmøter. Belysningsløsningen bø...

Loading image...

Pasientrom og sengeposter

Det moderne pasientrommet har en kombinasjon av komfort og funksjonalitet. På den ene siden skal pasientene føle seg...

Loading image...

Psykiatriske avdelinger

Lys kan også ha en terapeutisk effekt. Human Centric Lighting kan være spesielt gunstig på psykiatriske avdelinger....