Fellesarealer og sirkulasjonsområder

Lyset har stor innvirkning på trivsel og humør. Belysningsplanen for hovedinngangen og resepsjonen spiller en viktig rolle. Et komfortabelt og vennlig miljø bygger tillit og letter orienteringen. I et godt opplyst inngangsparti vil pasienter, familier og besøkende føle seg godt tatt imot.

Belysningen her skal være både behagelig og funksjonell. Belysningen i inngangspartier bør være på 100 lux for å gi besøkende tid til å venne seg til belysningen når de går ut og inn av bygningen. Resepsjonsdiskene bør ha et høyere lysnivå, minimum 300 lux.

Belysningsløsningen bør tydelig markere heisområdet, fordi det er viktig at man enkelt kan se og identifisere ansiktene på møtende mennesker, og sikre god visuell kommunikasjon. Belysningsstyrken utenfor heisen skal være minimum 100 lux, inne i selve heisen er lux-kravet det samme, men jevnheten må være bedre.

Diffust lys gjennom en opal skjerm gir en diskret og jevn belysning. En annen fordel ved denne generelle belysningen er den lave blendingsrisikoen - spesielt i øynene til pasienter som transporteres liggende på sykesenger. Med en belysning som fremhever detaljer får heisområdet en komfortabel og beroligende stemning. Informasjonstavler, kunst eller fotografier på veggene kan fremheves ved bruk av asymmetriske armaturer.

I og med at heisområdet i et sykehus ofte er i bruk 24/7, vil bevegelsessensorer ikke gi de revolusjonerende energibesparelsene. Likevel kan produktene settes opp med integrert dagslys- og/eller bevegelsessensorer for å redusere belastningen av levetiden og reduseres energiforbruket.

 

 

Som et alternativ til heiser, bør trapper være sikre, funksjonelle og vennlige – den optimale belysningsløsningen vil gi dette området et inviterende uttrykk. Sikkerhet i trapperom er en kritisk prioritet slik at potensielle ulykker og farlige situasjoner er eliminert for alle som bruker dem, ikke bare de som har nedsatt bevegelsesevne.

En korrekt belysningsløsning må fremfor alt gjøre hvert enkelt trinn synlig - det har høyeste prioritet. Lyset bør ha en belysningsstyrke på minst 100 lux og bør falle på en måte som skaper myke skygger for å gi god romforståelse ved å tydelig vise omrisset av hvert trappetrinn. Dette bør kombineres med gode luminanskontraster, det vil si forskjellig farge eller lyshet mellom trappenesen og resten av trinnet. Opplyste vegger gir deg en følelse av trygghet.

 

Korridorer

Korridorene i helseinstitusjoner tjener to formål: De fungerer som transportveier fra ett sted til et annet og de gjør orienteringen enklere. En godt designet belysningsløsning skaper en tydelig merket rute for pasienter, ansatte og besøkende, dag eller natt.

I designet av belysningsløsninger for korridorer brukes og kombineres mange konsepter. Lys optimaliserer romforståelsen og gir en gjennomgående følelse av trygghet og sikkerhet. I løpet av dagen bør belysningsnivået være gjennomsnittlig 200 lux i sengepostområder, der korridorer brukes til navigasjon, arbeidsstasjoner og sittegrupper. Normalt krever transportkorridorer 100 lux. Om natten kan lysnivået reduseres til 50 lux.

Siden mange pasienter blir fraktet liggende på senger, må man ha god blendingskontroll. I tillegg må hele korridorområdet være en tilpasningssone, som for eksempel hjelper folk med å tilpasse øynene fra belysningen i inngangspartiet til et pasientrom fylt med naturlig lys. 

 

 

For å sikre en trygg navigasjon trengs et klart lys uten blending og harde skygger. Harde og lange skygger kan mistolkes som trinn eller hindringer av personer med synshemming. Riktig luminanskontrast bør brukes i samsvar med standardene, det vil si at forskjellige farger skal markere retningen eller trinnene, og ledelinjene.

 

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Korridorer: Om dagen 100 200 22 0,40 40       Belysningsstyrke på gulvnivå.

Ra og UGRL bør være likt tilstøtende områder.
Korridorer: Vask 100 200 22 0,40 80       Belysningsstyrke på gulvnivå.
Korridorer: Om natten 50 - 22 0,40 80       Belysningsstyrke på gulvnivå.
Flerbrukskorridorer 200 300 22 0,60 80       Belysningsstyrke på gulvnivå.
Venterom 200 300  22 0,40 80        

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Operasjonssaler

Operasjonssaler krever spesialisert belysning. Under operasjoner stilles det høye og komplekse krav til det medisinsk...

Loading image...

Intensivavdelinger

Intensivavdelingen er spesialiserte sykehusavdelinger som behandler og overvåker alvorlig syke pasienter. Visuell...

Loading image...

Undersøkelsesrom

Medisinske undersøkelsesrom er ofte plassert på legekontorer som også brukes til pasientmøter. Belysningsløsningen bø...

Loading image...

Pasientrom og sengeposter

Det moderne pasientrommet har en kombinasjon av komfort og funksjonalitet. På den ene siden skal pasientene føle seg...

Loading image...

Psykiatriske avdelinger

Lys kan også ha en terapeutisk effekt. Human Centric Lighting kan være spesielt gunstig på psykiatriske avdelinger....

Loading image...

Laboratorier og apotek

Laboratorier trenger en nøye utformet belysningsplan fordi de har arbeidsområder for krevende prøvetaking og analyse....