Geriatriske sengeposter og områder

I alderdommen er hovedkravet til belysningsløsninger at de gir oss følelsen av trygghet og sikkerhet. En belysningsløsning av topp kvalitet er viktig for en uavhengig og barrierefri livsstil.

Belysningsløsningen er viktig spesielt for de med høy alder, de som lider av demens og de som har nedsatt syn og dårlig romfølelse. Riktig belysning reduserer bekymringer, usikkerhet og frykten for å falle, samtidig som den øker selvstendigheten og følelsen av velvære.

Med dette i bakhodet, må belysningsplanen ta hensyn til de forskjellige funksjonene i de enkelte områdene. Konsentrert lys bør unngås på grunn av det reduserte synet det gir. Som allmennbelysning er et indirekte, blendingsfritt lys den beste løsningen. Direkte lys er imidlertid perfekt for utfordrende visuelle oppgaver, slik som skriving og lesing.

I kafeer og oppholdsrom kan punktbelysning gi en hyggelig atmosfære. Nedhengt belysning med direkte eller indirekte lysfordeling er perfekt for sosiale soner, fordi den også oppmuntrer til kommunikasjon. Bruken av armaturer med høy Ra-indeks hjelper også på synsevnen, og derved bidrar de til å fremme følelsen av velvære. I de senere år viser studier at rom med Human Centric Lighthing, «Tuneable White» eller justerbare fargetemperaturer gir positive effekter på døgnrytmen til pasienter med demens, så vel som på andre sykehusbeboere og ansatte.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Dagligstuer 300 500 22 0,60 80 75 75 50 Belysningsstyrke på gulvnivå.

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Operasjonssaler

Operasjonssaler krever spesialisert belysning. Under operasjoner stilles det høye og komplekse krav til det medisinsk...

Loading image...

Intensivavdelinger

Intensivavdelingen er spesialiserte sykehusavdelinger som behandler og overvåker alvorlig syke pasienter. Visuell...

Loading image...

Undersøkelsesrom

Medisinske undersøkelsesrom er ofte plassert på legekontorer som også brukes til pasientmøter. Belysningsløsningen bø...

Loading image...

Pasientrom og sengeposter

Det moderne pasientrommet har en kombinasjon av komfort og funksjonalitet. På den ene siden skal pasientene føle seg...

Loading image...

Psykiatriske avdelinger

Lys kan også ha en terapeutisk effekt. Human Centric Lighting kan være spesielt gunstig på psykiatriske avdelinger....

Loading image...

Laboratorier og apotek

Laboratorier trenger en nøye utformet belysningsplan fordi de har arbeidsområder for krevende prøvetaking og analyse....