Loading image...

Vår strategi og ambisjoner

 

Fordi vårt klimaavtrykk teller som våre kunders klimaavtrykk, jobber vi systematisk for å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele verdikjeden. Tiltak for en mer bærekraftig verden er tatt med som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Glamox jobber hele tiden for mer bærekraftige belysningsløsninger, og vi bruker vår kompetanse og erfaring for å finne den mest bærekraftige belysningsløsningen til ditt prosjekt.

Glamox' bærekraftstrategi er basert på en grundig vesentlighetsvurdering, skapt i dialog med sentrale interessenter. For å sikre at vi holder det vi lover, har vi satt ambisiøse og langsiktige mål for bærekraftsarbeidet vårt.

Last ned vår bærekraftsrapport

 

Loading image...
  • Bli et klimanøytralt selskap innen 2030
  • Hjelpe kundene våre med å redusere CO2-utslippene fra Scope 1- og Scope 2-aktiviteter gjennom våre produkter og løsninger
  • Øke andelen fullt gjenvinningsbare produkter i porteføljen vår
  • Fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å ha en systematisk tilnærming i hele verdikjeden vår
  • Skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø for våre ansatte
Loading image...

Vi arbeider langs to hovedspor for å skape varige resultater for klimaet og vårt miljø, og for mennesker og samfunnet

Les mer
Loading image...

Strålende løsninger med et lettere klimaavtrykk

Les mer
Les mer
Loading image...

Gir lys til mennesker og samfunn

Les mer