Strålende løsninger med et lettere klimaavtrykk

Vår viktigste oppgave er å legge til rette for dine ambisjoner innen bærekraft gjennom bærekraftige produkter og løsninger, og vi leverer miljømessig gode driftsløsninger ved å iverksette klimatiltak og starte overgangen mot en sirkulær økonomi.

Strålende løsninger

Å skape bærekraftige belysningsløsninger som er skreddersydde til våre kunders behov, innebærer å planlegge og designe en lysinstallasjon som tar hensyn til ressurser, energiforbruk, velvære og ytelse.

Det meste av miljø- og klimabelastningen fra belysningsløsninger kommer fra bruksfasen. Vi vil bruke erfaringen og ekspertisen vår til å finne den mest energieffektive og bærekraftige løsningen for hvert prosjekt, for å redusere utslipp og bidra til å oppfylle kundens ambisjoner innen bærekraft.

 

Loading image...

Glamox jobber kontinuerlig for å skape mer energieffektive løsninger. Ved å erstatte tradisjonelle armaturer med LED-armaturer i høy kvalitet fra Glamox, og ved å få satt opp et lysstyringssystem, kan vi redusere energiforbruket med opptil 90 %.

Belysningsløsningene fra Glamox er konstruert for å vare, fordi den mest bærekraftige løsningen er å bruke et belysningssystem lengst mulig. Levetiden til LED-moduler og drivere i Glamox-produkter er ca. 100 000 timer. Armaturens robuste konstruksjon varer like lenge. Ved endt levetid kan man enkelt ta produktene fra hverandre og sortere dem i rene fraksjoner som kan gjenvinnes.

Opptil 80 % av all miljøpåvirkning for et produkt bestemmes i designfasen. Derfor har Glamox etablert sirkulære designkriterier for utvikling av nye produkter.

Påvirkningen lys har på menneskers psykiske og fysiske helse er en viktig del av måten vi tenker bærekraft på i Glamox. Riktig lys til riktig tidspunkt kan påvirke alt fra søvnen vår til hvordan vi føler oss, og hvordan vi presterer. Derfor setter vi alltid mennesket i fokus når vi utvikler belysningsløsninger. Og det er nettopp derfor Human Centric Lighting (HCL) har god effekt i skoler, helseinstitusjoner, kontorer og industribygg.

For å bidra til å ta bedre valg og nå bærekraftsmålene, har alle produktfamiliene våre tilgjengelige sertifikater, anvisninger og erklæringer som dokumenterer yteevnen. Vi kan hjelpe deg med å velge en løsning som oppfyller kravene til BREEAM, WELL, LEED eller andre markedsspesifikke miljøstandarder.

Loading image...

Mindre klimaavtrykk

Fordi vårt klimaavtrykk er kundens klimaavtrykk, prøver vi å redusere og minimere vår negative miljøpåvirkning og maksimere de positive effektene av løsningene våre. I tillegg til redusert energiforbruk sørger vi også for at utslippene fra hele produktets levetid er så lave som mulig, og at produktene våre håndteres på en ansvarlig måte, fra materialinnkjøp til produktet er uttjent. Dette inkluderer tiltak for å redusere utslipp og ta bedre valg i produksjonen vår.

Vi skal bidra til en sirkulær økonomi gjennom gjenvinning og gjenbruk av materialer, energieffektivitet og reduksjon av avfall i verdikjeden vår. Vi velger fornybar energi der det er mulig, og forbedrer energieffektiviteten i virksomheten vår. Vi er hele tiden på utkikk etter nye måter å redusere påvirkningen fra materialbruk og emballasje på, maksimere resirkulering av avfall og minimere eller finne alternativer til skadelige kjemikalier. Glamox skal bli et klimanøytralt selskap innen 2030.