5-års garanti

Glamox yder 5-års garanti mod produktions- og materialefejl på alle produkter af mærket Glamox, Luxo, Luxonic og ES-System. Forudsat at betingelserne i garantien er opfyldt, vil Glamox enten reparere eller erstatte produkterne.

Denne garanti gælder fra fakturadato og gælder for fabrikations- og materialefejl, hvis produkterne er taget i brug / installeret;

  • i fuld overensstemmelse med deres tilsigtede formål og brugervejledningen
  • inden for det angivne operationelle område f.eks. miljø
  • med forsyning inden for det angivne område f.eks. spænding, strøm og frekvens
  • på professionel og lovlig vis og i overensstemmelse med den udleverede installationsvejledning


Garantien dækker ikke:

  • enhver form for driftstab.
  • fejl der skyldes udsættelse for ekstreme forhold f.eks. torden, lyn, vandindtrængen, brand, dårlig ventilation eller andre forhold, der ikke er under Glamox A/S 's kontrol
  • dele der skal udskiftes på grund af almindelig slitage f.eks. udskiftelige lyskilder, startere og batterier
  • mangler på grund af forenelighedsproblemer mellem produkterne og installationsmiljøet f.eks. kontrolsystem og strømforsyning
  • produkter der er ændret eller repareret af uautoriserede personer
  • almindelig vedligeholdelse og reparationer

 

Download vores 5-års garanti