Produktcertifiering

Officiella godkännanden innebär en säkerhet för våra kunder och bevisar att våra belysningssystem är av första klass.

De är även ett erkännande om att vi aldrig är nöjda med vad vi hittills har uppnått, utan söker perfektion hos våra produkters prestanda.

Specialbelysning leder till förbättrad hållbarhet och stabilitet hos materialen och den elektroniska drivningen, vilket leder till särskilda behov och krav. Standarder och regler som ställs av de internationella myndigheterna täcker dessa utökade krav på design och funktion, de utgör riktlinjerna för den mest sofistikerade designprocessen som ofta leder till en komplex godkännandeprocess.

CE- och ENEC-märkning

Varje armatur som lämnar vår tillverkning är CE-märkt. CE-märkningen talar om att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven för hälsa och säkerhet som förväntas. Vidare är alla större belysningsserier från Glamox ENEC-certifierade. ENEC-certifieringen är en gemensam certifieringsöverenskommelse för belysningsutrustning som har godkänts i hela CEN-området.

CE-märkningen är en obligatorisk konformitetsmärkning för produkter som säljs i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Det är tillverkarens intyg om att produkten uppfyller kraven i de tillämpliga EU-direktiven.

ENEC är den europeiska högkvalitetsmärkningen för elektriska produkter som intygar att de uppfyller de europeiska säkerhetsstandarderna. Det tvåsiffriga talet indikerar vilken certifieringsmyndighet som har gett ut ENEC-certifikatet.