Testbeskrivelser

De simuleringer, der foretages i vores laboratorier, har til formål at teste vores produkter under så realistiske forhold som muligt.

I vores miljøtestcentre udsættes prøveeksemplarer af vores belysningsarmaturer for en meget hårdhændet behandling. De falder højt oppefra i choktest, rystes kraftigt af vibrationstestudstyr, udsættes for vand og støv, korroderer i sprøjtekamre med saltsprøjt og dampes i vores klimatestfaciliteter. Nogle udsættes endda for håndbolde, der kastes med en fart på 60 km/t.

Det gør vi for nøjagtigt at vide, hvad vores produkter kan tåle, så vi kan give dem de korrekte nationale og internationale klassificeringer og certificeringer.

 

Loading image...

Choktest

Mekaniske chok kan potentielt skade et produkt. Derfor findes der krav om modstandsdygtighed over for chok baseret på...

Loading image...

Vibrationstest

Det er nødvendigt, at mange armaturer testes for modstandsdygtig overfor vibrationer. Vi har udstyr til at lave nogle...

Loading image...

Modstandsdygtighed

Inden for mekanik er stød en voldsom kraft, der udløses i kort tid, når to eller flere ting støder sammen.

Loading image...

Klimatest

Miljøsimuleringer i klimatestkamre giver os mulighed for, under kontrollerede forhold, at måle temperaturens og...

Loading image...

EMC test

EU-direktiver stiller krav om, hvilke normer udstyr af enhver art skal overholde, før de markedsføres i EU. Derfor sk...

Loading image...

Varmemålinger

Varmen som lyskilden og forkoblingen/driveren udsættes for vil påvirke armaturets samlede ydeevne med hensyn til...

Loading image...

Fotometri

Fotometri er måling af lys, og hvordan det opfattes af det menneskelige øje.

Loading image...

Spektrometri

Spektometri er studiet af objekter baseret på det spekter af farver, de udsender eller afspejler.

Loading image...

IP-klassificering (vand)

I vores vådrum vurderer vi vores belysningsarmaturers evne til at modstå indtrængen af vand med varierende grader af...

Loading image...

IP-klassificering (genstande)

I vores støvkamre vurderer vi vores belysningsarmaturers evne til at modstå indtrængen af faste partikler med...

Loading image...

Komponenttest

Vores belysningsprodukter består af en lang række komponenter, som fremstilles af mange forskellige leverandører fra...

Loading image...

Optiske simuleringer

Optiske computersimuleringer hjælper til at bestemme den præcise form og placering af reflektorer og andre optiske...

Loading image...

Salttest

Salttest er en standardiseret testmetode, der bruges til at teste modstandsdygtighed over for korrosion på...

Loading image...

Boldtest i sportshal

Belysningsarmaturer til brug i sportshaller og lignende skal være modstandsdygtige over for stød og slag.

Loading image...

Varmesimulering

Computerstyret varmesimulering er en vigtig del af den kreative proces ved udviklingen af et nyt produkt....

Loading image...

Test af mekaniske arme

Alle vores mekaniske arme testes på vores fabrikker eller på vores forsknings- og testfaciliteter. Cyklustest indebær...

Loading image...

Produktionstest

Rutinetest bestående af en række sikkerheds- og funktionstest udføres på alle de produkter, der fremstilles på vores...