IP-klassificering (genstande)

I vores støvkamre vurderer vi vores belysningsarmaturers evne til at modstå indtrængen af faste partikler med varierende grader af beskyttelse afhængigt af kravene til forskellige typer af belysningsprodukter.

Faste genstande
Der er seks beskyttelsesniveauer mod indtrængen af faste fremmedlegemer, som er repræsenteret af det første ciffer i produktets tocifrede IP-klassificering.

  1. >50mm: Store kropsdele som bagsiden af en hånd men ingen beskyttelse mod forsætlig kontakt med en legemsdel.
  2. >12.5 mm: Fingre eller lignende. 
  3. >2.5 mm: Værktøj, tykke ledninger osv.
  4. >1mm: De fleste ledninger, skruer osv.
  5. Støvsikker: Indtrængen af støv undgås ikke helt, men det må ikke trænge ind i tilstrækkelige mængder til at forstyrre udstyrets drift. Fuldstændig beskyttelse mod kontakt med elektriske komponenter.
  6. Støvtæt: Ingen indtrængen af støv. Fuldstændig beskyttelse mod kontakt med elektriske komponenter.


Støvtestkammeret
Støvtest foretages for at teste funktionen af vores belysningsarmaturer under ekstreme miljømæssige forhold. Internationale standarder foreskriver testens varighed og sammensætningen af det støv, der bruges. Dannelsen af støv i testområdet foregår via injektion af trykluft. Støvet blæses og hvirvles rundt i kammeret ved cirkulation af luften.

 

Vil du vide mere om IP-klassificering? Læs mere.