Choktest

Mekaniske chok kan potentielt skade et produkt. Derfor findes der krav om modstandsdygtighed over for chok baseret på en række internationale standarder afhængigt af belysningsarmaturets tiltænkte anvendelse og formål. Vi tester vores belysningsarmaturer i henhold til disse krav for at opnå typegodkendelse.

Somme tider resulterer et chok kun i små skader, som ikke er kritiske for anvendelse af armaturet. Men flere mindre skader fra flere chok kan i sidste ende betyde, at armaturet ikke kan bruges eller bevirke, at armaturets levetid forkortes. Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvordan mekaniske chok indvirker på vores produkter. Choktest er et vigtigt element i mange typegodkendelsesprocesser.

Choktest ved frit fald (halv sinus)
På en testfacilitet udsættes produkterne for en maks. vægt på 70 kg. Hver chokpuls registreres på et oscillogram. Afhængig af faldhøjden kan opnås et maks. på 300 G.

Vores choktest ved frit fald er designet til at give chokimpulser med en høj g-kraft af kort varighed. Dette choktestsystem ved frit fald giver resultater i halve sinuskurver.