Optiske simuleringer

Optiske computersimuleringer hjælper til at bestemme den præcise form og placering af reflektorer og andre optiske komponenter i vores armaturer.

Computersimuleringer er programmer, som forsøger at simulere en abstrakt model af et bestemt system eller produkt. Computersimuleringer er blevet en vigtig del af det matematiske design af mange naturlige systemer inden for fysik, kemi, økonomi og teknik. De bruges til at undersøge og få indblik i ny teknologi samt til at vurdere, hvordan komponenterne i et nyt produkt vil fungere i de tidlige planlægningsfaser. 

Optikkens betydning 
Når man udvikler et nyt armatur, er en omhyggelig beregning af reflektorer og skærmenes funktion afgørende for det enkelte produkts ydeevne - dvs. hvor meget lys der udledes fra armaturet i forhold til det samlede lysforbrug. Lysdatasimuleringer hjælper os med at finde de bedste løsninger, når vi udvikler de mest energieffektive systemer.
 
Mange af vores belysningsprodukter fås med et udvalg af skærme, som er beregnet til flere forskellige formål og fremstillet af materialer som opal eller mikroprismatisk akryl, glas eller aluminium. Med optisk computersimulering kan vi på forhånd bestemme effekten af de forskellige skærme, mens armaturet stadig kun er på tegnebrættet.