Klasseværelser

Den væsentligste del af læringsprocessen er visuel. Elevernes aktivitetsniveau varierer meget i løbet af skoledagen: Fra koncentration ved læsning og prøver, til at lytte til lærerens præsentation. Da flere skoler ofte flytter rundt på bordene i klasselokalerne, skal belysningen tage højde for dette.

Klasseværelset er et lokale med mange aktiviteter, såsom læsning, skrivning, elev-/lærerpræsentationer, teater, lege, prøver osv. I moderne skoler, ændres indretningen i forhold til aktivitet/behov – dette kræver en fleksibel klasseværelsesbelysning, der sikrer jævnt lysniveau i hele lokaletAlligevel kan der være bestemte områder som tavlerhvor der kræves præsentationsbelysning.

Asymmetrisk vægeller loftmonteret wall washers er fremragende til præsentation- og 
tavlebelysning
Det er vigtigt, at lærerne præsenterer deres viden med blødt og retningsbestemt lys, der er rettet mod dem i en vinkel på omkring 45 °, så deres ansigtsudtryk og kropssprog er tydeligt. 

Dagslys er foretrukket, hvis det er tilgængeligt. I de seneste år har undersøgelser vist at justering af den hvide farve i lyset, giver positive læringsresultaterKlasseværelser med LED armaturer der ændrer i lysets farvetemperatur, har en dokumenteret positiv effekt på børns evne til at koncentrere sig, klare sig bedre i prøver og reducere hyperaktivitetKunstigt lys bør kunne dæmpes, og blænding der forstyrrer koncentrationen bør undgås. 

Da visuel opfattelse udvikles anderledes fra 12-årige og opefter, kræves der bedre belysning i klasseværelset for, at ældre elever kan lære effektivt. Den bedste løsning til belysning for de ældre elever er, at anvende armaturer med kun 20% oplyseller armaturer med en passende optik, der reducerer genskin og giver et jævnt lys. Dette sikrer det rigtige lys på elevernes borde og bidrager til et positivt læringsmiljø. 

Den bedste løsning til belysning af klasseværelser for børn i alderen 7-12 år er en kombination af direkte og indirekte lysDet direkte lys giver gode markante skygger, der hjælper på opfattelsen af afstand og tredimensionelle objekter, mens det indirekte lys giver et godt arbejdslys og kaster lys på vægge og loft for at øge vertikal belysning, og dermed forbedrer vilkårene for visuel kommunikationEn måde at opnå dette på er f.eks. nedhængte armaturer med 70% oplys og 30% nedlys. 

Fra en alder af 12 år bliver kontrastforholdene i belysningen af ​​klasseværelser mere og mere vigtige. Overdreven direkte lys reducerer kontrasten, mens blødere belysning øger denEn mikroprismatisk afdækning er ideel til både at skabe bløde skygger og kontrollere blænding. Armaturer med denne type optik tilbyder gode arbejdsforhold. 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1:2021 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Klasselokale - Generelle aktiviteter 500 1000 19 0,60 80 150 150 100 Belysning bør kunne reguleres
Sorte og grønne tavler og whiteboards 500 750 19 0,70 80 - - - Lodrette belysningsstyrker
Præsentation på projekter og smartboard - - - - - - - Belysning bør kunne reguleres
Lys på lærer / foredragsholder - - - 80 150     Passende lodret belysningsstyrke
Displaytavle 200 300 19 0,60 80 - - - Lodrette belysningsstyrker

 

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Børneinstitutioner og legerum

Små børn bevæger sig og oplever verden anderledes end ældre skolebørn og voksne. Belysning i børneinstitutioner bør...

Loading image...

Idrætshaller

Indendørs sportsfaciliteter anvendes til mange sportsgrene, og belysningskravene varierer meget i forhold til...

Loading image...

Skolekøkkener

God belysning i skolekøkkener er nøglen til en lettere og mere pålidelig vurdering af kvaliteten og friskheden af ​​d...

Loading image...

Kantiner

Kantiner er et populært mødested for studerende, hvor de kan slappe af, snakke med klassekammerater eller bare nyde...

Loading image...

Toiletter og omklædningsrum

Toiletter og omklædningsrum kræver klar og ensartet belysning. Omklædningsrummet skal være udformet således, at skabe...

Loading image...

Biblioteker og læsesale

Skolebiblioteker og læsesale er komfortable rum til at studere i, hvor eleverne skal have let ved at koncentrere sig ...

Loading image...

Auditorier og aulaer

Auditorier og aulaer giver udfordringer til belysningen. Der kræves ofte adskillige lysscenarier for at muliggøre...