Auditorier og aulaer

Auditorier og aulaer giver udfordringer til belysningen. Der kræves ofte adskillige lysscenarier for at muliggøre forskellige indstillinger – fra foredrag til at tage noter, når man går ind og ud af aulaen, eller afholdelse af præsentationer og opførelse af skuespil. Lysstyringssystemer spiller en vigtig rolle sammen med en omhyggeligt udarbejdet belysningsplan.

Betydningen af belysningen i et auditorium er tydelig allerede inden begivenheden starterStuderende og publikum skal nemt kunne finde vej til deres pladser, samt at trappetrin, gange og udgange skal være godt belyst. Indbyggede armaturer eller LED-strips i gulv og væg er gode til at guide og skal altid være tændtVægarmaturer giver en følelse af øget sikkerhed, men må ikke forstyrre foredrageneDet er vigtigt at lyset kan styres fra både underviseren og ved udgangen. Forudprogrammerede scenarier gør det nemt for brugeren at anvende lysstyringen. 

En belysning på 500 lux anbefales til forelæsninger, så eleverne har nok lys til at kunne tage notaterSamtidig skal belysningen i aulaen være dæmpbar, når der afspilles videoer eller vises diasshowFor at undgå blænding under foredrag, bør lysets blændingsværdi ikke overstige UGR 19. 

Præsentationsbelysning er endnu vigtigere her end i klasseværelser, da afstanden mellem formidler og publikum er størreDerfor kan det være sværere at se ansigtsudtryk. Klar og vertikal belysning i et auditorium er vigtig for visuel kommunikation. 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1:2021 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Auditorier, foredrags-/ forelæsningssale 500 750 19 0,60 80 150 150 50 Belysning bør kunne reguleres for at imødekomme forskellige A/V-behov
Deltagelse i foredrag i siddeområder 200 300 19 0,60 80 75 75 50 Reduktion ved dæmpning. Skærmarbejde
Sorte og grønnetavler og whiteboards 500 750 19 0,60 80 - - - Lodrette belysningsstyrker
Præsentation på projekter og smartboard - - - - - - - Belysning bør kunne reguleres
Displaytavle 200 300 19 0,60 80 - - - Lodrette belysningsstyrker
Demonstrationsbord 750 1000 19 0,70 80 - - -  
Lys på lærer / foredragsholder - - - 80 150 - - 1,6 m over gulvet. Passende lodret belysningsstyrke
Lys på podieområde 300 500 - 0,70 80 - - - Belysningsstyrken bør være lodret i retning af publikum. Belysning bør kunne reguleres

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Klasseværelser

Den væsentligste del af læringsprocessen er visuel. Elevernes aktivitetsniveau varierer meget i løbet af skoledagen:...

Loading image...

Børneinstitutioner og legerum

Små børn bevæger sig og oplever verden anderledes end ældre skolebørn og voksne. Belysning i børneinstitutioner bør...

Loading image...

Idrætshaller

Indendørs sportsfaciliteter anvendes til mange sportsgrene, og belysningskravene varierer meget i forhold til...

Loading image...

Skolekøkkener

God belysning i skolekøkkener er nøglen til en lettere og mere pålidelig vurdering af kvaliteten og friskheden af ​​d...

Loading image...

Kantiner

Kantiner er et populært mødested for studerende, hvor de kan slappe af, snakke med klassekammerater eller bare nyde...

Loading image...

Toiletter og omklædningsrum

Toiletter og omklædningsrum kræver klar og ensartet belysning. Omklædningsrummet skal være udformet således, at skabe...

Loading image...

Biblioteker og læsesale

Skolebiblioteker og læsesale er komfortable rum til at studere i, hvor eleverne skal have let ved at koncentrere sig ...