Fællesområder i uddannelsesinstitutioner

Indgangspartier er et referencepunkt for information og kommunikation for studerende, personale og besøgende. Belysning i fællesområder skal være fleksibel, da de er multi-funktionelle rum, der ikke kun bruges til gennemgang, men også som mødested og udstillingsområde.

Korridorbelysning kan skabe en indbydende atmosfære og give rummet struktur. En vis grad af fleksibilitet er afgørende for at imødekomme de forskellige behov hos brugerne af belysningen i fællesområderHøj farvegengivelse og tilstrækkelig lysstyrke, kan hjælpe dem med at se objekter mere tydeligt og skabe naturlige navigationslinjerDa tilstedeværelsen på trapper er meget varierendekan bevægelses- og dagslyssensorer være med til at reducere energiforbruget. 

Lys i trappeopgange skal være særlig godt belyst mellem hvert trin, for at øge synlighed og sikkerhed for brugerneNår man anvender vægarmaturer i trappeopgangebør man være opmærksom på at undgå blænding. 

Nødbelysning i korridorer er vigtig, da de også fungere som flugtveje. Nødbelysning i fællesområder bør omfatte nødlysarmaturer med uafhængige energikilder, der automatisk tænder i tilfælde af strømsvigt, og viser vejen til flugtveje og sikkerhedsudstyr. 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1:2021 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Entréer, indgange, forhaller 200 300 22 0,40 80 75 75 50  
Færdselsarelaer, gange 100 150 25 0,40 80 50 50 30 Vandret belysningsstyrke ved gulvniveau
Trapper 150 200 25 0,40 80 50 50 30 Vandret belysningsstyrke ved gulvniveau
 
Tabel 44 uddannelsesinstitutioner – uddannelsesbygninger 

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Klasseværelser

Den væsentligste del af læringsprocessen er visuel. Elevernes aktivitetsniveau varierer meget i løbet af skoledagen:...

Loading image...

Børneinstitutioner og legerum

Små børn bevæger sig og oplever verden anderledes end ældre skolebørn og voksne. Belysning i børneinstitutioner bør...

Loading image...

Idrætshaller

Indendørs sportsfaciliteter anvendes til mange sportsgrene, og belysningskravene varierer meget i forhold til...

Loading image...

Skolekøkkener

God belysning i skolekøkkener er nøglen til en lettere og mere pålidelig vurdering af kvaliteten og friskheden af ​​d...

Loading image...

Kantiner

Kantiner er et populært mødested for studerende, hvor de kan slappe af, snakke med klassekammerater eller bare nyde...

Loading image...

Toiletter og omklædningsrum

Toiletter og omklædningsrum kræver klar og ensartet belysning. Omklædningsrummet skal være udformet således, at skabe...

Loading image...

Biblioteker og læsesale

Skolebiblioteker og læsesale er komfortable rum til at studere i, hvor eleverne skal have let ved at koncentrere sig ...

Loading image...

Auditorier og aulaer

Auditorier og aulaer giver udfordringer til belysningen. Der kræves ofte adskillige lysscenarier for at muliggøre...