Idrætshaller

Indendørs sportsfaciliteter anvendes til mange sportsgrene, og belysningskravene varierer meget i forhold til sportsgrenen. En jævn belysning samt intelligente lysstyringssystemer, der tilpasser belysningsniveauet til sporten, er nøglen til en effektiv belysningsløsning.

Belysning i idrætshaller skal udføre forskellige opgaver afhængigt af den udførte aktivitet. I boldsport ser spillere ofte op for at få øje på f.eks. boldenGitre af høj kvalitet og forskellig lysfordeling er en stor hjælp til at opnå blændfrit, alsidigt lys. Jo mindre og hurtigere bolden er, jo mere lys kræves der. F.eks. kræver de fleste boldspil 200 luxmens squash og bordtennis kræver 300 lux. Til konkurrencer kan kravet være 500 til 750 lux. 

Belysning i idrætshaller bør altid planlægges efter den mest krævende aktivitetLyset skal være homogent, så lineære armaturer i rækker er et godt valg for at sikre jævn belysningArmaturer til idrætshaller skal også være boldsikre, så de ikke bliver beskadiget under træning eller spil. 

Lavere lysniveauer er påkrævet til aftensarrangementermen idrætshaller bruges også ofte til eksamen, der kan kræve en lysstyrke på 500 lux. Sportsfaciliteter kan opdeles med skillevægge, så forskellige former for sport kan dyrkes i forskellige zonerDette kræver et effektivt lysstyringssystem, der muliggør forskellige lysniveauerInstallation af tilstedeværelsessensorer hjælper også med at minimere energiforbruget i idrætshallen. 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1:2021 

Type arbejdsfelt/ aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Sportshaller, gymnastiksale, svømmebadsanlæg 300 500 22 0,60 80 100 75 30 Disse krav gælder kun for skoler

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Klasseværelser

Den væsentligste del af læringsprocessen er visuel. Elevernes aktivitetsniveau varierer meget i løbet af skoledagen:...

Loading image...

Børneinstitutioner og legerum

Små børn bevæger sig og oplever verden anderledes end ældre skolebørn og voksne. Belysning i børneinstitutioner bør...

Loading image...

Skolekøkkener

God belysning i skolekøkkener er nøglen til en lettere og mere pålidelig vurdering af kvaliteten og friskheden af ​​d...

Loading image...

Kantiner

Kantiner er et populært mødested for studerende, hvor de kan slappe af, snakke med klassekammerater eller bare nyde...

Loading image...

Toiletter og omklædningsrum

Toiletter og omklædningsrum kræver klar og ensartet belysning. Omklædningsrummet skal være udformet således, at skabe...

Loading image...

Biblioteker og læsesale

Skolebiblioteker og læsesale er komfortable rum til at studere i, hvor eleverne skal have let ved at koncentrere sig ...

Loading image...

Auditorier og aulaer

Auditorier og aulaer giver udfordringer til belysningen. Der kræves ofte adskillige lysscenarier for at muliggøre...