Loading image...

Application areas for Human Centric Lighting

Human-centric lighting has a wide variety of applications and every solution needs to be tailored to the specific needs of the client.

 

 

Learn more about how HCL can be used in different applications and how you can benefit:

 

  Education  |  Office  |  Healthcare  |  Industry  

 

HCL application image education.jpg

 

Skola

Förbättrad inlärning

 

 

Skolor kan dra nytta av Human Centric Lighting på flera sätt. Den här typen av belysning kan inte bara användas för att stimulera elevernas och personalens dygnsrytm, utan också för att öka koncentrationsförmågan under prov och arbetsuppgifter som kräver hög koncentration. Med biologiskt optimerade belysningssystem i utbildningsmiljöer kan naturliga ljusförhållanden uppnås mer effektivt.

 

En Human Centric Lighting lösning kan öka prestationsförmågan i skolor. Rätt belysning på morgonen, med tillräcklig ljusstyrka och innehåll av blå våglängder, kan till exempel hjälpa eleverna att vakna upp och upprätthålla koncentrationen under hela skoldagen. Läraren kan likaledes aktivera ett intensivt kallvitt ljus för aktiviteter som kräver hög koncentration eller ett varmvitt ljus för avkoppling och gruppsamtal. Vare sig du är lärare eller elev så får Glamox HCL dig att se din skola i ett nytt ljus.

Glamox har omfattande erfarenhet av att förse skolor och utbildningsinstitutioner med skräddarsydda Human Centric Lighting lösningar. Dra nytta av vår expertis, kontakta oss idag för att komma igång med Human Centric Lighting.

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bättre

Belysningssystem som ger ljus med en högre intensitet och färgtemperatur vid rätt tid på dagen kan förbättra sömnens varaktighet och kvalitet och därigenom påverka inlärningsresultaten på ett positivt sätt.

HCL performance.jpg

 

Du presterar bättre

Under de tidiga morgontimmarna kan rätt ljus minska känslan av sömnighet och göra det enklare att koncentrera sig. En bättre ljusmiljö kan även öka vakenheten och koncentrationen under lektionerna

HCL well-being.jpg

 

Du mår bättre

Möjligheten att anpassa ljuset till pedagogiska miljöer bidrar till ökat välbefinnande för elever och personal. Enkelt uttryckt handlar det om att tillhandahålla rätt ljus vid rätt tidpunkt.

Forskningsbaserad kunskap

Human Centric Lighting är ett forskningsområde i snabb utveckling och vi på Glamox försöker öka vår insikt därefter. För att ytterligare förbättra kunskapen om hur ljus kan påverka människor samarbetar vi med ett antal externa forskningsinstitutioner och stödjer och bidrar till ett antal studier.


 

 

HCL application image office.jpg

 

Kontor

Förbättra din arbetsdag

 

Människor tillbringar större delen av sin vakna tid inomhus, i synnerhet på vinterhalvåret. Därför är kontorslokaler idealiska för Human Centric Lighting lösningar.

 

Rapporter från arbetsplatser och kontor visar att en ökning av både energi och motivation kan observeras efter installationen av en lösning med HCL teknologi, liksom en ökning av de anställdas totala välbefinnande.

 

Håll fokus

Forskning visar att förutom att tillhandahålla tillräcklig belysning för att utföra arbetsrelaterade visuella uppgifter, kan arbetsplatsens belysning påverka personalens vakenhet, humör, koncentrationsförmåga, dygnsrytm och det allmänna välbefinnandet. Tidpunkt, varaktighet och spektral sammansättning av ljusexponeringen spelar en avgörande roll för dessa biologiska effekter. Dessutom visar forskning att dessa effekter kan bero på miljösammanhang, typ av aktivitet, personliga egenskaper och de anställdas tillfälliga trötthetsnivå.

Glamox har lång erfarenhet av att förse alla typer av kontor med skräddarsydda Human Centric Lighting lösningar, såväl som att skapa trivsamma och effektiva arbetsmiljöer. Dra nytta av vår expertis, kontakta oss idag för att komma igång med Human Centric Lighting.

Glamox HCL produkter och lösningar är WELL Building Standard™kompatibla*

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bättre

Exponering för intensivt kallvitt ljus under dagen kan ha en positiv effekt på kontorsarbetarnas sömn under efterföljande natt.

HCL performance.jpg

 

Du presterar bättre

Ljusinställningarna kan påverka de anställdas upplevelse av kontorsbelysningen och av arbetsmiljön.
Vilka ljusinställningar man föredrar kan variera avsevärt. Individuell ljusreglering kan därför ha en positiv effekt på trivseln på arbetsplatsen.

HCL well-being.jpg

 

Du mår bättre

Exponering för mer intensivt ljus kan öka medarbetarnas känsla av vakenhet och vitalitet under dagtid och på natten. Human Centric Lighting kan också ha en positiv effekt på människors humör och känsla av välbefinnande, särskilt i regioner med liten tillgång till solljus under vintermånaderna.

Forskningsbaserad kunskap

Human Centric Lighting är ett forskningsområde i snabb utveckling och vi på Glamox försöker öka vår kunskap därefter. Glamox HCL-lösningar är baserade på den senaste forskningen och standarderna som finns tillgängliga, vi samarbetar med ett antal externa forskningsinstitutioner och stödjer och bidrar till ett antal studier.


 

 

HCL application image healthcare.jpg

 

Sjuk- och hälsovård

Förbättrad vård

 

Vårdmiljöer är perfekta för installation av belysningscykler med simuleringar av soluppgång, solnedgång och dagsljus, eftersom de boende ofta befinner sig länge i dessa miljöer.

 

Effekterna på patienter eller boende kan innefatta högre aktivitetsnivåer under dagen, bättre sömn på natten och kortare konvalescenstider.

På sjukhus och inom äldreomsorg drabbas de boende ofta av försämrad tillgång på dagsljus på grund av sjukdom eller rörelsehinder. Att tillbringa långa perioder inomhus kan också störa sömnmönstren, särskilt under vinterhalvåret. I synnerhet är patienter med demens och andra kognitiva sjukdomar känsliga för brist på dagsljusexponering. Glamox HCL teknologin förbättrar sådana tillstånd genom att hjälpa till att återställa patientens naturliga dygnsrytm.

 

Användningsområden i vårdmiljöer

För äldrevård

Speciellt under vintermånaderna lider många äldre av otillräcklig dagsljusexponering. Detta får inte bara negativa konsekvenser för deras dygnsrytm, utan hämmar även deras kognitiva förmågor. En Human Centric Lighting lösning kan kompensera för otillräcklig dagsljusexponering och bidra till att stabilisera de boendes dygnsrytm. Detta kan leda till mer återställande sömn, vilket i slutänden förbättrar det mentala och känslomässiga tillståndet, dvs. välbefinnandet hos de boende. Belysningen kan också ha en positiv inverkan på sinnestillståndet.

 

Inom psykiatrisk vård

Forskning visar att eliminering av de blå våglängderna i ljuset kan ha en positiv effekt på vissa grupper av psykiatriska patienter genom att lindra symtomen vid maniska tillstånd. Forskare och läkare undersöker därför om ljus utan blå våglängder (med blåblockerare) kan användas för behandling av dessa patienter.

På sjukhus

HCL-teknologier kan kompensera för bristande exponering för naturliga ljuseffekter, vilket stöder patienternas biologiska rytmer. Dessa effekter på patienter eller boende kan vara bättre nattsömn och kortare tider för konvalescens. Dämpat varmt ljus före sömn kan hjälpa patientens melatoninproduktion, vilket främjar sömnens inträde.

I operationssalar

Användning av färgat ljus kan vara fördelaktigt för kirurger som opererar via bildskärmar (t.ex. endoskopiska procedurer). Ergonomiskt ljus i form av dynamiskt blått eller grönt ljus i synfältet används för att förbättra kontrasten på bildskärmar. Detta minskar i sin tur belastningen på ögonen för kirurgerna. Human Centric Lighting kan också användas för att skapa en avkopplande miljö för patienter före och efter operation.

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bättre

HCL kan stabilisera dygnsrytmen och förbättra sömnkvaliteten. Dessutom kan
HCL minska behovet av sömnstimulerande läkemedel.

HCL performance.jpg

 

Du presterar bättre

HCL kan förbättra patienters och personals kognitiva färdigheter. HCL kan frigöra personalresurser eftersom de boende är aktiva och vilar vid rätt tid på dygnet. HCL kan förbättra visuella arbetsförhållanden för kirurger som använder bildskärmar under operation.

HCL well-being.jpg

 

Du mår bättre

HCL kan förbättra det känslomässiga och fysiska välbefinnandet för patienter och personal till följd av vilsamma nätter. HCL kan dessutom spela en roll när det gäller att förhindra humörsvängningar och depression.

Forskningsbaserad kunskap

Human Centric Lighting är ett forskningsområde i snabb utveckling och vi på Glamox försöker öka vår kunskap därefter. Glamox HCL-lösningar är baserade på den senaste forskningen och standarderna som finns tillgängliga, vi samarbetar med ett antal externa forskningsinstitutioner och stödjer och bidrar till ett antal studier.


 

HCL application image industry.jpg

 

Industri

Förbättrad prestanda

 

 

Belysningsinstallationer med högre ljusstyrka och ”Tuneable white” ljus kan öka prestandan och minska trötthet, misstag och olycksfall.

 

Många industrier kräver hög koncentration av personalen, som ofta använder kraftfulla maskiner och tung utrustning. Högre ljusstyrka i kombination med rätt färgspektrum och noggrann planering av tidpunkter för de olika belysningsinställningarna kan leda till höjd uppmärksamhetsnivå hos industriarbetare. Detta resulterar i minskad trötthet, vilket återigen kan minska antalet fel som görs

Human Centric Lighting kan också ha en positiv effekt på individers humör och känsla av välbefinnande, särskilt i regioner med liten tillgång till solljus under vinterhalvåret.

 

Human Centric Lighting för skiftarbetare

Belysning för nattskift kräver noggrant övervägande avseende önskad effekt. För att öka uppmärksamheten och minska risken för misstag mot slutet av nattskiftet rekommenderar vi exponering av kallvitt ljus under nattskiftets sista timmar. Detta kan kombineras med individuellt styrda ”duschar” med kallvitt ljus varje timme under skiftets andra hälft.

 

För skiftarbetare som arbetar mer än fyra nätter i rad kan ljus användas för att förskjuta dygnsrytmen och underlätta övergången till nattarbete. Individuella inställningar och personlig kontroll är viktigt när man installerar HCL-lösningar för skiftarbetare.

Vi har arbetat tillsammans med våra partners för att leverera skräddarsydda Human Centric Lighting lösningar till industrianläggningar. Dra nytta av vår expertis, kontakta oss idag för att komma igång med Human Centric Lighting

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bättre

HCL kan stabilisera dygnsrytmen och förbättra sömnkvaliteten.

HCL performance.jpg

 

Du presterar bättre

 

HCL kan minska trötthet och öka produktionen. HCL kan förbättra vakenheten och minska risken för fel och olyckor.

HCL well-being.jpg

 

Du mår bättre

För skiftarbetare kan exponering av ett mer intensivt ljus öka känslan av vakenhet och vitalitet under dagtid och på natten.

Forskningsbaserad kunskap

Human Centric Lighting är ett forskningsområde i snabb utveckling och vi på Glamox försöker öka vår kunskap därefter. Glamox HCL-lösningar är baserade på den senaste forskningen och standarderna som finns tillgängliga, vi samarbetar med ett antal externa forskningsinstitutioner och stödjer och bidrar till ett antal studier.