Forskningsprojekt

Glamox har arbetetat med Human Centric Lighting sedan 2013 och bidragit till flera forskningsprojekt

PILCS

Segment: Kontor
Start: 2016
Plats: Nederländerna
Forskningsinstution: TUe

I PILCS-projektet (Personalized Intelligent Lighting Control Systems) exponerades kontorsarbetare för en noggrant utformad, slumpmässigt utvald belysningsregim under 3 veckor och sedan för en ny testregim de följande veckorna. Arbetaren skulle antingen få standard kontorsbelysning, det vill säga 500 lux medelbelysning på skrivbordet med ett neutralt vitt ljus. Alternativt fick han eller hon ett dynamiskt ljus med varierande färgtemperatur och intensitet. Detta ljus anpassades efter testpersonens ålder och kronotyp. 

 


Tu_skule_C30-RIT_SU_classroom_justert.jpg

TUV Skola

Segment: Skola
Plats: Hemsedal, Norge
Tidpunkt: Studie genomförd i januari och februari 2014
Forskningsinstution: UiB, Haukeland Universitetssjukhus och Norwegian Competence Centre for sleep disorders.

 

Dynamisk belysning i en skola. Effekter på sömnighet, uppmärksamhet och sömn hos 8-10 år gamla barn.

Ett belysningssystem installerades i ett klassrum med 13 elever (4:e klass), med ett klassrum med 14 elever (3:e klass) som kontrollvillkor. Installationen möjliggjorde halvmanuell växling mellan fyra förhållanden, med ljusintensiteter från 309-976 lux och färgtemperaturer från 2700-6500 K. Sömnighet, uppmärksamhet och sömn mättes före och fyra veckor efter installationen med hjälp av Pictorial Sleepiness Scale-baserad på Cartoon Faces, d2-testet för uppmärksamhet och Children Sleep Habit Questionnaire.

 

Resultat

Överlag rapporterade eleverna mindre subjektiv sömnighet efter testet jämfört med baseline (F =4,71, p=.041), med en trend mot en interaktionseffekt mellan testdag och klass (F =4,05, p=0,056). Ytterligare analyser visade mindre sömnighet efter testet jämfört med baseline i testklassen (8,9 % förbättring, p=0,006) men inte i kontrollklassen (0,2 % förbättring, p=0,917). Det fanns inga effekter av interventionen med avseende på uppmärksamhet eller sömn. Källa: I.W. Saxvig2, S. Pallesen1,2, B. Bjorvatn1,2, 1 Norwegian Competence Center for Sleep Disorders, Haukeland University Hospital, Norge 2 University of Bergen, Norge 

 


 

Østmarka Trondheim 45.jpg

 

Østmarka psykiatriska sjukhus

Segment: Hälso- och sjukvård
Plats: Trondheim, Norge
Start: November 2017
Forskningsinstution: NTNU

Installation av ”Tuneable White belysning i alla områden som används av bipolära patienter. 


Från 18.00 till 08.00, exponeras patienterna endast för orange ljus som inte innehåller några blå våglängder. En forskningsstudie ska dokumentera effekterna på patienterna. Mer information kommer att läggas till när projektet utvecklas. 

 


 

DEM.LIGHT

Segment: Hälso- och sjukvård
Plats: Bergen, Norge
Start: 2017
Forskningsinstution: UiB

Tre äldreboenden i Bergen kommer att utrustas med ”Tuneable White” armaturer som ett integrerat ljusterapisystem. DEM.LIGHT syftar till att öka utvecklingen av ljusterapi som en takmonterad lösning för behandling och rehabilitering av demenspatienter. Projektet har en betydande klinisk och kommersiell innovationspotential, eftersom det syftar till att implementera ny medicinsk teknologi i primärvårdssektorn och därigenom lindra de plågsamma symptomen på demens, en av samhällets stora utmaningar. 

Premium armaturer + Glamox HCL styrsystem 

Mätningar: kärntemperatur, depression, aktigrafi, livskvalitet, neuropsykiatrisk inventering, beteendeobservation etc. Mer information kommer att läggas till allt eftersom projektet utvecklas. 

 


 

Simuleringsexperiment för skiftarbete 

Segment: Kontor
Place: Bergen, Norge
Start: Hösten 2017

Forskningsinstution: UiB, Haukland Universitetssjukhus och Norwegian Competence Centre for sleep disorders.

Projektet består av tre laboratoriestudier där olika ljusscenarier vad gäller färgtemperatur, luxnivå och monokromatiskt kontra fullspektrumljus kommer att tillämpas på studenter som simulerar nattskift. Studierna kommer att övervaka effekten på vakenhet, kognitiv prestation, sömnlängd och sömnkvalitet. Mer information kommer att läggas till när projektet utvecklas. 

 


 

Andra forskningsprojekt där Glamox bidragit:

  • Kalfaret Äldreboende, Norge 2017
  • Gullstøltunet Äldreboende, Norge 2017
  • Ladegården Äldreboende, Norge 2017
  • Øvsttunheimen Äldreboende, Norge 2017
  • Sonas Äldreboende, Irland
  • Skiftarbetesforskningslaboratorium, Norge
  • UiB rat research, Norge