Vår historie

Glamox ble grunnlagt i 1947 av den norske sivilingeniøren, forskeren og oppfinneren Birger Hatlebakk.

Ved siden av å undervise universitetsstudenter i fysikk og kjemi, eksperimenterte Birger Hatlebakk med elektrokjemiske prosesser i det private. Han oppdaget en metode for elektrokjemisk overflatebehandling av aluminium som han kalte glamoxering (en forkortelse for glatt-matt-oksidering). Denne prosessen brukte han snart til en rekke industrielle formål. Belysningsfirmaet Glamox ble grunnlagt da Birger Hatlebakk oppdaget hvordan glamoxeringen kunne brukes til å produsere effektive aluminiumreflektorer for kraftige lysarmaturer.

I starten
Det ble utviklet en rekke vellykkede belysningsprodukter, og det ble bygd en spesialfabrikk i Hatlebakks hjemby, Molde. Innen 1959 var det 147 ansatte, og en solid økonomisk plattform for videre utvidelse var etablert.

Glamox blir internasjonal
I 1960-årene skjedde det en rask utvidelse av produktserien og salgsvolumet, og Glamox utviklet salgsorganisasjoner i Sverige, Danmark og Storbritannia. Innen 1969 var det 470 ansatte. På 1970-tallet ble det også startet produksjon i Finland. Det ble etablert salgsselskaper i Finland, Tyskland og Østerrike, og de første leveringene til nordsjøflåten og offshore-anlegg ble utført. Fabrikken i Estland ble etablert i 1992