Reklamasjon

Formularet for innmelding av reklamasjon gjelder teknisk feil på utstyr og feilleveranser. 

Eventuelle transportskader tas opp direkte med ordrekontoret, enten via telefon 71246200 eller e-post ordre@glamox.com


Til formular


Er du en
 privatperson
som derfor ikke har handlet produktet direkte fra Glamox eller en elektrogrossist, skal du henvende deg der du har kjøpt produktet. Der vil du så få hjelp med din reklamasjon.

Er du elektrogrossistkunde
så bes du i mindre saker vennligst å henvende deg direkte til din grossist, hvor du ev. også vil kunne få nye produkter. I mer omfattende tilfelle, og der hvor det er snakk om spesielle feil eller større antall, skal skjemaet fylles inn i samarbeid med Reklamasjonsavdelingen og i de fleste tilfelle vil du også slippe å returnere defekt utstyr. Uansett vil din elektrogrossist ta seg av din reklamasjon og all korrespondanse med Glamox.

Dette reklamasjonsformularet er et viktig ledd i vår bestrebelse på å gi deg en så rask saks­behandling som mulig. Det er derfor avgjørende at vi får all tilgjengelig informasjon samlet her.

Dersom du har spørsmål om formularet som sådan, kan du kontakte oss på
telefon 22 02 11 21 eller 22 02 10 95 eller pr. e-post på reklamasjoner@glamox.com

Eventuelle skiftekostnader, som ønskes refundert, skal alltid avtales på forhånd, før arbeider igangsettes. Alle fakturaer skal alltid merkes med vårt CHS-nummer (Claim Handling System). Dette nummeret finner du på CHS-formularet, som du får tilsendt pr. e-post så snart din reklamasjon er ferdig behandlet.

Fakturaadresse er:
invoice@glamox.com