Belysningsløsninger for utdanningsinstitusjoner

Lyset formidler visuelle stimuli til synssansen vår og lar oss se alt i miljøet rundt oss. 80 % av informasjonen hjernen vår mottar kommer fra synet vårt.

Vår evne til å tilegne oss og videreformidle informasjon til kommende generasjoner er avgjørende for all menneskelig utvikling. Gode lysforhold øker vår læringsevne. Dette er noen få grunner til at kunstig lys i skolen er så viktig.

Studenter i alle aldre trenger riktig lys for å holde fokus mens de tilegner seg kunnskap, og belysningen på skolene bør tilpasses deres visuelle evner og den anvendte læringsmetoden. Harmoniske kontraster bør prioriteres, mens skarpe variasjoner mellom lyse og mørke områder bør unngås. God lysmodellering bidrar til å øke barns ordforråd, lys- og skyggekontraster gir økt sansestimulering.


LED-belysning for skoler kan være verdifulle, siden belysningen ofte den største forbrukeren av energi. Nøye valg av energieffektive lyskilder, optikk og sensorer kan bidra til lavere energikostnader og belysningsanlegg med lang levetid.