Vi støtter FNs bærekraftsmål

2030-agendaen for bærekraftig utvikling gir en felles plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nå og i fremtiden.

De 17 bærekraftsmålene står i sentrum, og vi har identifisert fem av FNs bærekraftsmål der Glamox aktivt iverksetter tiltak og bidrar til endring:

 

• Bærekraftsmål 7: Ren energi for alle
• Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
• Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
• Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
• Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

 

Glamox deltar i FNs Global Compact. Vi støtter de ti prinsippene i FNs Global Compact og har stor tro på at vi må samarbeide for å utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og takle klimaendringer, samtidig som vi opererer ansvarlig og iverksetter modige tiltak for å drive forbedringer globalt.

 

imageg65zn.png

 

Glamox har forpliktet seg til å sette vitenskapelig baserte mål i overenstemmelse med SBTi klimamål.

 

      SBT_logo1.png

 

1.5C_Campaign_Logo_-_no_our_only_future_CMYK_[white_background].jpg