Landbouw

Licht is een belangrijke omgevingsfactor die de fysiologische processen bij alle dieren beïnvloedt en stuurt. Licht maakt het voor hen mogelijk om voedsel te zoeken en te spotten, het voert de circadiaanse cyclus in en ten slotte initieert en reguleert licht de afgifte van meerdere hormonen die essentieel zijn voor de metabole regulatie en reproductie. Bij verlichtingsoplossingen voor landbouw en veeteelt moet dus ook rekening worden gehouden met de visuele prestaties.

Temperatuur en licht zijn belangrijke omgevingsfactoren, die de fysiologie van dieren beïnvloeden. Blootstelling aan licht beïnvloedt de afscheiding van melatonine en een fotoperiode van minimaal 8 uur voor dierenwelzijnsdoeleinden wordt voorgeschreven door een aantal verschillende overheidsvoorschriften. Dit betekent dat de lichtomstandigheden in de landbouw en veeteeltfaciliteiten stabiel moeten worden gehouden om het chrono biologische ritme van de dieren niet te veranderen of te verstoren.

Vee dat wordt blootgesteld aan langere lichtperiodes gecombineerd met een nachtelijk licht kweekt sneller en melkt meer. De selectie van lichtbronnen speelt ook een belangrijke rol, aangezien is gebleken dat kippen die onder volledig spectrumverlichting worden gehouden, langer leven, meer eieren leggen en minder agressief zijn dan kippen die onder fluorescentieverlichting zijn grootgebracht. Eieren kunnen ook groter zijn en sterkere schalen hebben..

Een ander aspect om op te letten is de chemische bestendigheid van armaturen voor de agrarische sector. Armaturen voor gebruik in de landbouwsector kunnen worden blootgesteld aan ammoniakdampen en andere zware omstandigheden, dus het is belangrijk om producten te kiezen met de juiste chemische weerstand, evenals hoge IP- en IK-classificaties om duurzaamheid en betrouwbare prestaties te garanderen.

Verlichtingseisen in EN 12464-1
Industriële activiteiten en ambachten – Landbouw

Type of task / activity area

Lux-level (Em)

Glare rating (UGRL)

Uniformity
(U0)


Colour rendition
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling  Specific requirements

required modified U≥ 0,10
Loading and operating of goods, handling equipment and machinery 200 300 25 0,40 80 50 50 -  
Buildings for livestock 50 75 - 0,40 40 - - -  
Sick animal pens: calving stalls 200 - 25 0,60 80 50 50 -  
Feed preparation: dairy: utensil washing  200 - 25 0,60 80 50 50 -  

Lees meer over onze oplossingen voor andere soorten ruimtes

Loading image...

Fabrieken

Tegenwoordig is montagewerk is steeds meer geautomatiseerd, wat leidt tot steeds hogere kwaliteitseisen. De overige...

Loading image...

Parkeergarages

Garages en parkeergarages kunnen in het donker als onveilig worden beschouwd, maar dit beeld verandert snel doordat...

Loading image...

Magazijn en logistiek

Magazijnen zijn meestal hoge gebouwen met hoge magazijnstellingen, waardoor er weinig of geen toegang is van daglicht...

Loading image...

Controlekamers

Het ontwerp en de inrichting van meldkamers is een wetenschappelijk onderzoeksveld op zich. Operators die nachtdienst...

Loading image...

Voedselverwerking

In de voedselverwerkende industrie zijn reinheid en hygiëne absoluut noodzakelijk om de productkwaliteit te waarborge...

Loading image...

Cleanrooms

Het creëren van armaturen voor cleanrooms kan worden omschreven als de kunst van het combineren van robuust design me...

Loading image...

Zware industrie

Zware industrieën omvatten mijnbouw en metaalverwerking. Armaturen voor deze toepassingen vereisen in sommige gebiede...

Loading image...

Kwaliteitscontrole en laboratoria

Ondanks de toenemende gangbaarheid van geautomatiseerde werkprocessen, is het menselijk oog nog steeds superieur in h...

Loading image...

Chemische faciliteiten

Chemische productiefaciliteiten behoren tot de zwaarste omgevingen en omvatten een verscheidenheid aan werktaken. Hog...

Loading image...

Gevaarlijke zones

In bijna alle technische faciliteiten zijn er gebieden met een hoog explosierisico en worden er strikte regels gevolg...