Gevaarlijke zones

In bijna alle technische faciliteiten zijn er gebieden met een hoog explosierisico en worden er strikte regels gevolgd om die risico's te beperken. Het gebruik van explosieveilige (Ex)-verlichtingsarmaturen is in deze gebieden verplicht en hun classificatie is gebaseerd op zones op basis van hun gevarenpotentieel.

Gevaarlijke gebieden zijn explosieve atmosferen die worden gecreëerd door gassen, dampen en ontvlambaar stof of vezels. Ze zijn meestal te vinden op plaatsen zoals olie-/gasplatforms, verwerkingsraffinaderijen, chemische productiefaciliteiten, opslagfaciliteiten voor brandbare vloeistoffen, tijdens brandstoftransport, bij benzinestations, in verf- en papierproductiefaciliteiten, enzovoort.

Het is belangrijk dat de verlichtingsproducten daadwerkelijk zijn ontworpen voor gebruik in daadwerkelijke explosiegevaarlijke omgevingen, en dat hun werking en onderhoud voldoen aan de toepasselijke eisen. De armatuurbehuizingen zijn vaak gemaakt van verzinkt aluminium of roestvrijstaal en bevatten externe batterijen voor noodverlichting om de levensduur van het accupakket te verlengen.

Ex-classificatie explosiegevaarlijke omgeving

De ATEX-norm nr. 2014/34/EU voor apparatuur en beveiligingssystemen is bedoeld voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen. ATEX en IEC Ex definiëren atmosfeergroepen afhankelijk van het type en de aanwezigheid van gassen en stof. Locatie eigenaren moeten gebieden waar gevaarlijke explosieve atmosferen kunnen voorkomen in zones indelen.

Gevaarlijke gebieden worden ingedeeld in zones (0, 1 en 2 voor gassen, dampen en nevels en 20, 21 en 22 voor stof). Deze gevaarlijke zones moeten worden beschermd tegen ontstekingsbronnen. Explosieveilige armaturen bedoeld voor gebruik in Ex-geclassificeerde ruimtes moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn. Zone 0 en 20 vereisen apparatuur met categorie 1-markering, zone 1 en 21 vereisen ten minste categorie 2-gemarkeerde apparatuur en zone 2 en 22 vereisen ten minste categorie 3-gemarkeerde apparatuur. Zone 0 en 20 zijn de zones met het grootste risico op het optreden van een explosieve atmosfeer.

industry_hazardous areas_2.jpg

Afhankelijk van hun minimale ontstekingsenergie worden gassen ingedeeld in maximale oppervlaktetemperatuurklassen variërend van T1 = 450°C tot T6 = 85°C.

Glamox heeft ruime ervaring met de meest extreme explosieve omstandigheden in de Noordzee. Wij produceren armaturen die geschikt zijn voor Zone 1/21 en Zone 2/22 (Ex-n) en voor de maximale oppervlaktetemperatuurklassen T4 (135 °C) tot T5 (100 °C).

Lees meer over onze oplossingen voor andere soorten ruimtes

Loading image...

Fabrieken

Tegenwoordig is montagewerk is steeds meer geautomatiseerd, wat leidt tot steeds hogere kwaliteitseisen. De overige...

Loading image...

Parkeergarages

Garages en parkeergarages kunnen in het donker als onveilig worden beschouwd, maar dit beeld verandert snel doordat...

Loading image...

Magazijn en logistiek

Magazijnen zijn meestal hoge gebouwen met hoge magazijnstellingen, waardoor er weinig of geen toegang is van daglicht...

Loading image...

Controlekamers

Het ontwerp en de inrichting van meldkamers is een wetenschappelijk onderzoeksveld op zich. Operators die nachtdienst...

Loading image...

Voedselverwerking

In de voedselverwerkende industrie zijn reinheid en hygiëne absoluut noodzakelijk om de productkwaliteit te waarborge...

Loading image...

Cleanrooms

Het creëren van armaturen voor cleanrooms kan worden omschreven als de kunst van het combineren van robuust design me...

Loading image...

Zware industrie

Zware industrieën omvatten mijnbouw en metaalverwerking. Armaturen voor deze toepassingen vereisen in sommige gebiede...

Loading image...

Kwaliteitscontrole en laboratoria

Ondanks de toenemende gangbaarheid van geautomatiseerde werkprocessen, is het menselijk oog nog steeds superieur in h...

Loading image...

Landbouw

Licht is een belangrijke omgevingsfactor die de fysiologische processen bij alle dieren beïnvloedt en stuurt. Licht...

Loading image...

Chemische faciliteiten

Chemische productiefaciliteiten behoren tot de zwaarste omgevingen en omvatten een verscheidenheid aan werktaken. Hog...