Loading image...

Ympäristöselosteet ja Glamox: ympäristömerkkien tulevaisuus

Miten jatkuva ympäristöselosteisiin (EPD) liittyvä työ vaikuttaa Glamoxin tuotantoon? Tekninen johtaja Birger Holo vastaa kestävän kehityksen toimenpiteiden toteuttamisesta Glamoxin arvoketjussa. Hän kertoo, miten Glamox tekee ympäristöselosteisiin liittyvää työtä nyt ja tulevina vuosina.

Ympäristöselosteet ovat tärkeä osa jatkuvaa kestävän kehityksen työtä
Birger aloittaa kertomalla, että ympäristöselosteet eivät ole kaikkein tärkein asia Glamoxin kestävän kehityksen työssä. Hän korostaa kestävän kehityksen toteuttamisen tärkeyttä organisaation kaikilla tasoilla. Glamoxin kestävän kehityksen ohjelma toteutetaan täysimääräisesti vuonna 2022. Se on kokonaisvaltainen strategia, joka sisältää kestävän kehityksen ympäristöllisesti, sosiaalisesti sekä hallinnollisesti.

— Seuraamme strategiassamme kahta pääreittiä, joissa keskitymme sekä tuotteisiimme että toimintaamme. Ympäristöselosteet ovat yksi tuotereitin aloitteista. Haluamme, että kestävän kehityksen työmme on aitoa ja läpinäkyvää sekä työntekijöillemme että asiakkaillemme, Birger toteaa. Kestävä kehitys vaikuttaa koko arvoketjuumme, kuten tuotantoon, sekä keiden toimittajien kanssa teemme yhteistyötä ja miten pakkaamme valmiit tuotteemme ja kuljetamme niitä.

Ympäristöselosteiden vaikutus Glamoxissa
Ei ehkä ole yllätys, että Glamoxin suurimmat ympäristövaikutukset tulevat tuotteistamme. Jotkut saattavat kuitenkin yllättyä, että suurin osa vaikutuksista tapahtuu sen jälkeen, kun tuotteet ovat lähteneet käsistämme. Miten asiakas käyttää tuotetta ja kuinka kauan hän sitä käyttää, on pääasiallinen tekijä tuotteen koko elinkaaren aikaisessa energiankulutuksessa. Se on myös tärkein tekijä tuotteen kokonaisympäristöjalanjäljen kannalta.

— Kehitämme generaattoria, jonka avulla voimme määrittää kaikkien tuotteidemme ympäristövaikutukset. Aloitamme keväällä 2022 muutamaa olemassa olevaa tuotetta käyttäen. Kyseessä on kaikkien materiaalien, kuljetuksen ja tuotannon sekä asiakaskäytön että käyttöiän ja elinkaaren aikaisen toiminnan analyysi. Ympäristöselosteet ovat monimutkaisia. Esimerkiksi koska käyttövaihe on merkittävä valaisimen kokonaisjalanjäljen kannalta, meidän on arvioitava, miten asiakas käyttää tuotetta. Lisäksi ympäristöselosteita työkaluna käyttävien päättäjien on varmistettava, että heidän arvioimansa tuoteselosteet perustuvat samoihin skenaarioihin. Jos näin ei tehdä, saatetaan verrata eri asioita toisiinsa ja lopputuloksena on väärä johtopäätös.

Hän selventää vielä, että ympäristöselosteet pakottavat Glamoxin ymmärtämään yhä tarkemmin kaikkia tuotteen kehittämisessä tehtyjä valintoja aina alkuperäisistä luonnoksista lähtien. Voisiko eri materiaali tai erilainen sähkökomponenttien valinta pienentää ympäristöjalanjälkeä? Tällä hetkellä keskitymme nykyisten tuotteidemme vaikutusten kartoittamiseen, mutta pian meidän on otettava ympäristönäkökohdat huomioon jo jokaisen valmistamamme valaisimen esituotantovaiheessa.