Loading image...

Human centric lighting för studenter på campus

Segment

Skola

Land

Finland

Savilahtis nya campus i Kuopio erbjuder moderna läromiljöer för Savolax yrkesinstituts 3 500 studenter.
Human Centric Lighting skapar trivsamma och hälsosamma utrymmen där belysningen stöttar in-lärningen.

CAMPUS BESTÅR AV TRE SAMMANKOPPLADE nya byggnader (Voima, Virta och Valo) och har olika slags undervisningslokaler, från ellaboratorium till billackeringsverkstad och frisörsalong till utbildningskök. Lokalerna har en sammanlagd yta på 26 000 kvadratmeter och rymmer 3 500 yrkesstudenter samt 450 anställda.

På campus har man satsat på belysningens kvalitet och ut-förande. Lokalerna har Human Centric Lighting hela vägen från undervisnings- och arbetslokaler till aulor och korridorer. 

Glamox Savilahti Kuopio 06.jpg

 

- Vi ville skapa hälsosamma och goda förhållanden för studenter och personal, även när det gäller belysning. Ljuset är den enskilt viktigaste faktorn för att upprätthålla människans dygnsrytm. Med inomhusbelysningen kan vi upprätthålla denna naturliga rytm, säger Timo Kauppinen, elexpert vid Savolax utbildnings-samkommun.

I Human Centric Lighting varierar ljusets färgtemperatur och intensitet under dagen. Ljuset tillförs energieffektivt endast så mycket som behövs för att uppnå tillräcklig sänkning av melatoninnivån och reglering av den inre klockan. Samtidigt ökar mängden kortisol och seratonin i kroppen. Det är mycket viktigt att ställa in rätt tid för ljuset och rätt mängd ljus. Det bidrar till att öka studenternas välbefinnande, sömnkvalitet och prestations-förmåga.

Även det naturliga ljuset spelar en viktig roll på campus. Det kommer in i inomhusutrymmena genom byggnadens höga glas-partier och inre glasväggar.

 

Glamox Savilahti Kuopio 07.jpg

 


Varmt eller kallt ljus beroende på situation

Vägledande för planeringen och byggandet av campuslokalerna var Savolax utbildningssamkommuns strategi för hållbar utveckling.

- För belysningens del handlar hållbar utveckling om armaturernas livslängd och lång drifttid för ljuskällorna samt belysningsstyrning. Moderna LED-armaturer och DALI-styrning kan producera vitt ljus mycket energieffektivt och ekonomiskt, konstaterar Kauppinen.

Vid normal drift är belysningseffekten i allmänna utrymmen inställd på 80 procent. Nu när vi sparar energi är effekten justerad till 50 procent.

Glamox-Savilahti-Kuopio-04.gif


- Belysningen styrs via byggnadsautomation med en KNX-buss baserat på lokalbaserad närvarodetektering. Den automatiska styrningen reglerar färgtemperaturen och intensiteten för Human Centric Lighting enligt Glamox anvisningar, säger Pekka Ullgren, projektledare på Sweco Finland Oy.

Lärarna kan också styra belysningen med hjälp av förin-ställningarna på knappanelerna, för att till exempel ha ett kallvitt, uppiggande ljus i provsituationer. På samma sätt kan ett svagare, varmt och lugnande ljus vara ett bra alternativ för avslappning och gruppdiskussioner. 


”Inlärningslokalerna måste ibland kunna modifieras. Jämn belysning av lokalerna möjliggör flexibel placering av möblerna. Dimensioneringen av modularmaturerna följer måtten på takrutorna, vilket gör det möjligt att även flytta armaturerna vid behov, säger Kauppinen.