Vår historia

Glamox grundades år 1947 av den norske civilingenjören, forskaren och uppfinnaren Birger Hatlebakk.

Parallellt med undervisande av universitetsstudenter i fysik och kemi experimenterade Birger Hatlebakk privat med elektrokemiska processer. Han upptäckte en ny metod för elektrokemisk ytbehandling av aluminium som han kallade glamoxering. (Ordet kommer från de norska orden glatt-matt-oxydert). Den här processen använde han först till olika ändamål i industrin. Belysningsföretaget Glamox grundades när han insåg hur glamoxerings-processen kunde användas för att tillverka effektiva aluminiumreflektorer för kraftfulla armaturer. 

 

Den första tiden 
Flera framgångsrika belysningsprodukter utvecklades och företaget byggde en egen fabrik i Molde, Hatlebakks hemstad. 1959 hade man 147 medarbetare och en solid ekonomi som gjorde det möjligt att expandera vidare. 

 

Glamox blir internationellt 
Under 1960-talet ökade både produktutbudet och försäljningen snabbt och Glamox byggde upp säljorganisationer i Sverige, Danmark och Storbritannien. 1969 hade företaget 470 anställda. På 70-talet etablerades även produktion i Finland. Säljbolag grundades i Finland, Tyskland och Österrike och de första leveranserna till sjöfarts- och offshoresektorn gjordes. Fabriken i Estland öppnades 1992. 

 

Ytterligare expansion 

Under de följande åren växte Glamox stadigt genom organisk tillväxt. Försäljningsbolag och produktionsanläggningar etablerades i Nordamerika och Asien. Ett starkt fokus på produktutveckling resulterade i innovativa produkter och teknologier samt designpriser. Förutom att leverera armaturer levererar Glamox även ljusstyrningssystem. Avancerade system som för Human Centric Lighting applikationer har installerats för att förbättra användarens prestanda, komfort och sömn. Utvecklingen av LED-tekniken har spelat en nyckelroll i denna utveckling. 

 

Under de senaste åren har Glamox expanderat genom flera förvärv inom olika geografiska marknader och segment.