Äldreboendet med stort brukarinflytande - där trygghet och delaktighet är ledorden

Bondbergets äldreboende är beläget på Ekhagen som ligger intill Bondbergets naturreservat.

Äldreboendet består av 5 avdelningar med lägenheter/boenderum samt av Ekhagens gästhem som är ett hem där man bedriver palliativ vård. Detta är ett äldreboende där det arbetas med ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att man ser till det friska och till de möjligheter och resurser som finns hos varje person. Det man kan, och vill göra själv, ska man också göra själv.  Målet är att man ska ha en meningsfull dag så att man får leva ett värdigt liv och få känna välbefinnande. All omsorg utformas efter den boendes behov, önskningar och förutsättningar.

 

Med detta synsätt i grunden var det en

självklarhet att även se till individens behov när man installerade en ny belysningslösning. Att efterlikna den naturliga dagsljuscykeln och på så sätt frä

mja en god dygnsrytm hos de boende var ett sätt att göra detta på. Därför installerades en Human Centric Lighting (HCL) lösning i alla gemensamhetsutrymmen. Förinställda cykler programmerades in för att efterlikna det naturliga ljuset utomhus även i inomhushusmiljön. Till detta användes bland annat armaturerna A51, C90-S, C95-SC & C95-PC, D70-R och A20.

Den dekorativa infällda A51-R installerades i korridorer, den takmonterade armaturen C90-S i matrum samt pendeln C95-PC för att lysa upp alla gemensamma utrymmen. Varje sängplats har dessutom utrustats med Carelite, en användarvänlig patientsängslampa. Carelite är även utrustad med ett nattljus, precis lagom för att sjuksköterskan ska kunna titta till patienten.

 

I tillägg till detta byggde man in en möjligt för personalen att ta över ”kommandot” i HCL anläggningen vid tillfällen då det behövdes mer ljus, t ex vid sjuktransporter. Användarvänliga tryckknappspaneler monterades upp på strategiska platser i lokalerna så att personalen kunde göra den manuella styrningen. Efter ett visst förprogrammerat antal minuter ställdes det in att den manuella styrningen skulle återgå till de förinställda cyklerna, helt automatiskt. Inför starten utbildades hela verksamhetens personal i Human Centric Lighting principen och i belysningslösningens funktion och dess handhavande.

 

I boenderummen/lägenheterna installerades inte HCL utan i stället DALI armaturer som kan justeras individuellt via en dimmer på väggen. Armaturer som använts till detta är C95-S Circle. Glamox C95-S Circle är en serie cirkulära armaturer för utanpåliggande montage med minimalistisk design och fullt upplysta ytor. På toaletter sitter Glamox A40 – en badrumsarmatur med god ljusfördelning och funktionell design.

I detta projekt som tog sin början 2018 har Glamox haft ett totalengagemang med allt från projektering i planeringsfasen till utbildning i slutfasen samt alla steg däremellan.