IP-klasser

IP-klassificeringen (Ingress Protection) visar armaturernas förmåga att motstå intrång av vatten och främmande fasta föremål som kan orsaka skada på produkten eller göra den osäker att använda.

IP-klassificering definieras i IEC och den europeiska standarden 60529 och verifieras genom lämpliga tester. Den består av bokstäverna "IP" och två siffor.

Den första siffran betecknar motståndskraften mot damm eller främmande föremål. Denna del av IP-koden inkluderar även skydd mot möjligheten att en person kommer åt eller rör vid farliga delar. Den kan vara en siffra mellan 0 till 6, där siffran 0 används när inget skydd tillhandahålls. Ju högre siffra, desto finare främmande föremål eller damm tål produkten.

Den andra siffran står för motstånd mot inträngning av vätskor. Det kan vara en siffra mellan 0 till 9. Båda siffrorna kan ersättas med bokstaven X när otillräcklig data har samlats in för att tilldela en skyddsnivå. Till exempel är IP20 eller IP2X vanligtvis minimikraven för elektriska produkter för inomhusbruk.

IP20
En standard interiörarmatur har normalt IP klass 20. Det vill säga att en person inte ska kunna få en elektrisk stöt genom att sticka in ett finger i ett existerande hål i armaturen. Inget annat skydd.

IP23 Regnsäker
När man har ett skydd mot vatten ovanifrån får man normalt en IP23. Kravet är att det efter avslutat test inte ska vara vatten på elektriska komponenter. IP23 = sprutsäker ± 60° uppifrån.

IP44 Sköljtät
IP3x/-4x betyder att armaturen inte kan ha öppningar där man kan sticka in ett objekt med 2,5 mm/1,0 mm diameter. Testet utförs med en ståltråd med rätt diameter och med en definierad kraft (3N/1N). IPx4 betyder att armaturen måste tåla vattensprut från alla håll. Testas med normerade sprutmunstycke. Armaturen blir normalt inte vattentät, men med ett system som hindrar vatten att nå elektriska delar och som tillser att eventuellt vatten kan rinna ut igen.
 
IP54/55 Damm- och Spolsäker
Detta betyder att damm i skadliga mängder inte kan ta sig in på elektriska komponenter så att isolationsfel kan uppstå. Armaturen måste vara tät och packningar är därför nödvändigt. Testas i dammkammare. IPx5 kräver motståndskraftighet mot spolning (ej högtrycksspolning). Högre vattentryck och större mängd kräver högre packningstryck än IP54. IPx5 testas med spolslang (6,5 mm munstycke och 12,5 l/min). Avstånd 3 m.

IP66 Dammtät och spolsäker
IP6x är högsta täthetsklass för mekaniskt intrång (objekt/damm). Det tillåts inget intrång av damm efter avslutat test. Armaturen måste vara helt tät, också vid undertryck. Packningstrycket bör därför vara tillräcklig högt för att hindra utjämning av undertryck. IPx6 är skydd mot kraftig spolning och tung sjö. Detta är armaturer som ofta blir rengjorda med högtrycksspolning, eller som är monterad på fartyg och utsatta för översköljande vågor. Utöver högt packningstryck för att säkra mot dammintrång, läggs det in mekanisk styrka för att säkra att armaturen inte öppnar sig på grund av det höga trycket och den stora vattenmängden.

Detta gäller både deformering av kupa och funktionen av kuplåsen. Testas med brandslang (munstycke på 12,5 mm, och vattenmängd 100 l/min.). Det tillåts inga spår av vatten i armaturen efter avslutad test.

IP67 Damm- och Vattentät
Samma täthet mot mekanisk intrång som IP66 men ska kunna hålla tätt för vatten i 30 min på 1 m djup. Mekaniskt är det inte lika stora krav som för IP66, men det bör säkerställas att armaturen inte kollapsar vid undertryck på 1 m djup. OBS: IP67 armaturer klarar inte nödvändigtvis testet för IP66.

IP68 Under Vatten
Typiska användningsområden är undervattensbelysning i simbassänger och invändig tankbelysning.