Hälsosam belysning till alla


Efter den framgångsrika Human Centric Lighting Tour i ett antal europeiska städer under 2023 pratade Glamox med Dr. Shelley James – en av turnéns främsta gästtalare och en internationell expert på ljus och välbefinnande – om vikten av ljus och den bestående inverkan det kan ha på vårt mentala och fysiska välbefinnande.

Loading image...

Dr. Shelley James, den främsta gästtalaren på turnén, är en global expert på ljus och välbefinnande. Hon är också utbildad glaskonstnär, elektriker, WELL-rådgivare, huvudtalare och gästföreläsare vid Royal College of Art. Shelleys uppdrag är att inspirera andra att utnyttja ljusets kraft för att bli friskare, gladare och mer produktiva. En nyligen genomförd kampanj i sociala medier, för att öka medvetenheten om ljusets inverkan på tonåringar, översattes till 3 språk och nådde över 2,5 miljoner ungdomar globalt. Shelleys TedX-föreläsningar har också fått många följare.

Ett intresse för ljus
Vid ett tillfälle i sitt liv drabbades Shelley av en traumatisk huvudskada efter en cykelolycka, vilket ledde till extrem ljuskänslighet. Med hjälp av en neurolog tränade hon om sin koppling mellan ögon och hjärna under 5-6 år. Därefter följde en masterexamen i grafisk konst som ledde till en doktorsexamen i "Vision and Imaging" - det vill säga hur vi bearbetar det visuella. En lång rad uppdrag och samarbeten följde, bland annat Collect at the Saatchi Gallery, Science Gallery Dublin, Medical Research Council och möjligheten att arbeta med Sir Roger Penrose och Mathematics Institute i Oxford.

"Ljus blev en central del av mitt skapande, men det saknades tekniskt stöd för mitt arbete. Jag återvände därför till college för att utbilda mig till elektriker och ljusdesigner. Jag började arbeta med andra konstnärer och forskare för att använda ljus i deras arbete.

2020 tog saker och ting en oväntad paus när covid-19-nedstängningen slog till. "Under den här perioden bodde jag hos min mamma och mina brorsdöttrar i Bridport. Det var en riktig kamp att vara inomhus med dåligt ansluten belysning i deras sovrum och se dem kämpa med depression, gå upp i vikt och dåligt beteende", förklarar hon. Det var under denna utmanande period som Shelley insåg att det fanns en allvarlig brist på information om effekterna av dålig belysning.

Med sin brors hjälp skapade Shelley LunaTM, en serie pedagogiska YouTube-videor om rätt typ av belysning för miljöer som människor befann sig i under nedstängningen. Serien innehöll korta och djupgående videor med lösningar och intervjuer med forskare och utbildningsspecialister runt om i världen, samt belysningstillverkare – och snart nog blev den viral. LunaTM expanderade sedan till LunaPro och fick kontakt med proffs från hela affärskedjan – från designers och arkitekter till fastighetsförvaltare, belysningsföreskrivare och installatörer. Fokus ligger på värdet av att investera i bra belysning.

"Det finns en växande medvetenhet om att de personer som köper belysning och de beslut som fattas om den både för hem och kontor där vi tillbringar 90 procent av våra liv – liksom de skolor, sjukhus och vårdhem dit vi skickar våra mest utsatta människor – har liten eller ingen utbildning alls. De tenderar att köpa på pris", säger Shelley. "Jag har samarbetat med Glamox i flera år nu. Jag gillar vad de gör och hur de agerar. Glamox har ett uppdrag som sträcker sig bortom kommersiell framgång; Alla där brinner för ljusets kraft att förändra människors liv till det bättre." 

Loading image...

Utbilda, informera, demonstrera


HCL Europe-turnén var en stor framgång och hjälpte till att utbilda personer från en mängd olika branscher, inklusive sjukvård, industri och utbildning. Varje evenemang var inriktat på en av dessa specifika marknader.

"För Human Centric Lighting – oavsett om du håller med om själva termen eller inte – finns det nu tillräckligt med solida vetenskapliga bevis för att visa att belysning som är utformad för det visuella och icke-visuella systemet är bättre för hjärnan och kroppen. HCL kan hålla kroppen och hjärnan i bättre form, humör, koncentration och sömn. Det finns tillräckligt med vetenskap och forskning för att med tillförsikt kunna tala om belysningens positiva effekter.

HCL är inte en belysningsprodukt, det är en lösning. Om man tänker på det i ett integrerat system, som inkluderar ljusstyrning, finns det nu en tillförlitlig global konsensus från forskare om att ljus påverkar oss på sätt som vi inte förstod förrän nyligen. Mitt budskap här är att alla ansvarsfulla, framåtblickande och framgångsorienterade organisationer bör inkludera belysning som en viktig del av sitt tänkande om de utrymmen de tillhandahåller för människor."

Att uppfylla standarderna


HCL har börjat dyka upp i belysningsstandarder. Till exempel uppdaterades den europeiska standarden EN 12464-1 för kontorsbelysning 2021.

Shelley förklarar: "Standarden har ökat de ljusnivåer som behövs för att hjälpa kroppens klocka att hålla sig på rätt spår under hela dagen. HCL nämns inte specifikt, men ljusnivåerna är nu vid en punkt där det kommer att vara tillräckligt för dygnsrytmen och även tillräckligt för äldre människor vars syn inte är vad den brukade vara. Byggregler som BREEAM rekommenderar att belysning installeras som efterliknar de skiftande ljuskvaliteterna under dagen.

HCL består i princip av två delar: den visuella dimensionen, det vill säga den visuella komforten och möjligheten att ändra färgtemperaturen så att den känns behaglig för människor beroende på kön, ålder etc. Och så har vi dygnsrytmbelysning, som handlar om att reglera kroppens klocka med hjälp av dynamisk belysning. Folk använder ofta de två termerna omväxlande, men det är inte riktigt samma sak."

Loading image...

– Vi visste redan att den cirkadiska cykeln var avgörande för humörregleringen. Men helt nya bevis under de senaste åren innebär att vetenskapen nu är här för att backa upp det. Det handlar inte bara om ljusterapi; belysning kan också framkalla olika beteenden och humörsvängningar hos människor.

Loading image...

"När det gäller att belysa kroppsklockan kommer yngre människor främst att förlita sig på sina blåljuskänsliga celler i ögat för att reglera sin kroppsklocka. Men när vi blir äldre absorberar våra ögon inte lika mycket ljus, och särskilt blått ljus börjar filtreras bort av cellerna i ögat. Även om dynamisk belysning kanske inte räcker för att utlösa det icke-visuella systemet, verkar det som att belysning som förändras under dagen, oavsett om den har ett cirkadiskt system eller inte, förbättrar sömnen. Om du ger din kropp och hjärna tydliga signaler om vilken tid på dygnet det är, hjälper det dem att göra vad de behöver göra."

Loading image...
Loading image...

HCL håller på att bli den nya normen för vissa miljöer.

-Det finns miljöer där vi börjar se att man förstår det verkliga värdet av bra belysning. De som hoppar på det blir helt övertygade och förespråkare för det."

Loading image...

Shelley avslutar: "Dessa förändringar i belysningen sker snabbt, men inte alltid på de platser där det behövs mest, så de människor som behöver bra belysning mest gynnas faktiskt inte. Men jag tror att människor i framtiden kommer att bli mer upplysta om HCL och förstå att även små, prisvärda förändringar i belysning kan hjälpa dem att driva mer framgångsrika företag. Mörkrets roll och rätt belysning under dagen kommer att bli en större del av samtalet.