Loading image...

Vår strategi

 

Eftersom vårt fotavtryck är våra kunders fotavtryck arbetar vi systematiskt för att minska vår miljöpåverkan genom hela vår värdekedja. Åtgärder mot en mer hållbar värld ingår som en naturlig del av våra riktlinjer, arbetsrutiner och beslutsprocesser. Vi på Glamox arbetar alltid mot mer hållbara belysningslösningar och använder vår kompetens och erfarenhet för att hitta den mest hållbara belysningslösningen för varje projekt.

Glamox hållbarhetsstrategi bygger på en grundlig väsentlighetsbedömning, skapad i dialog med nyckelintressenter. För att säkerställa att vi håller vad vi lovar har vi satt upp ambitiösa långsiktiga mål för vårt hållbarhetsarbete.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

 

Loading image...
  • Att bli ett netto-noll företag 2030
  • Göra det möjligt för våra kunder att spara CO2-utsläpp från deras Scope 1- och Scope 2-aktiviteter genom våra produkter och lösningar
  • Öka andelen helt cirkulära produkter i vår portfölj
  • Driva förbättring av respekten för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor genom att ta ett systematiskt tillvägagångssätt i hela vår värdekedja
  • Erbjuda en säker och inspirerande arbetsmiljö för våra medarbetare
Loading image...

Vi arbetar längs två huvudspår för att skapa hållbara resultat för klimatet och vår miljö, och för människor och samhälle:

Läs mer
Loading image...

Ljusa lösningar med mindre fotavtryck

Läs mer
Läs mer
Loading image...

Lys upp människor och samhällen

Läs mer