Glamoxkoncernens uppförandekod

Glamox är en norsk industrikoncern som utvecklar, tillverkar och distribuerar professionella belysningslösningar för den globala marknaden. Vår vision är att vara den ledande leverantören av belysningslösningar till den globala marina och offshoremarknaden och en ledande leverantör av belysningslösningar för den professionella byggmarknaden.

Syftet med Glamox Groups uppförandekod är att skapa en transparent och sund företagskultur och att bevara Glamox integritet genom att hjälpa anställda att främja standarder för god affärssed. Vår uppförandekod bygger på våra värderingar. Uppförandekoden gäller för Glamox AS och alla företag där Glamox AS, direkt eller indirekt (genom ett annat företag), innehar minst 50 % av aktierna. Alla anställda (inklusive tillfälligt anställda) och styrelseledamöter är skyldiga att följa Glamox Groups uppförandekod

Ladda ner Glamox Groups uppförandekod