Ansvarsfulla affärspartners

Glamoxkoncernen är engagerade i ansvarsfull affärspraxis och att bedriva affärer med högsta etiska standarder. Glamox vill upprätthålla stabila och ärliga affärsrelationer med alla sina affärspartners, inklusive men inte begränsat till leverantörer, föreskrivare, distributörer och kunder.

Responsible Business Partner Policy, eller “the Policy”, avser att stödja Glamox när vi strävar efter att möta det ökande behovet av transparens med avseende på hur företag hanterar sitt breda spektrum av operativa, sociala och miljömässiga ansvarsområden. Glamox förväntar sig att deras affärspartners tar sig an principerna nedan för att säkerställa samstämmighet med Glamox egna åtaganden om socialt ansvar.

Vi i Glamox vill att alla våra affärspartners ska se oss som deras föredragna affärspartner. Därför strävar vi efter att uppnå ett positivt rykte i alla aspekter av vår verksamhet. Vi respekterar lagar, kulturer, värdighet och individers rättigheter i alla länder där vi verkar. Att följa nationella, regionala och internationella regler, lager och konventioner är obligatoriskt och affärsetik sträcker sig längre än bara efterlevnad. Vi bedriver vår verksamhet med integritet vilket gör våra anställda och affärspartners stolta över att arbeta med och för oss.

Ladda ned pdf