Vi stödjer FN:s mål för en hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling lägger fram en gemensam plan för fred och välstånd för människor och vår planet, nu och i framtiden.

I centrum är de 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG), och vi har identifierat 5 st av FN:s SDG där Glamox vidtar åtgärder och bidrar till förändring:

  • SDG 7 Affordable and clean energy
  • SDG 8 Decent work and economic growth
  • SDG 9 Industry, innovation and infrastructure
  • SDG 12 Responsible consumption and production
  • SDG 13 Climate action

 

Glamox är del av FN:s Global Compact. Vi stödjer FN:s tio Global Compact-principer och är övertygade om att vi måste arbeta tillsammans för att utrota extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och tackla klimatförändringar, samtidigt som vi arbetar ansvarsfullt och vidtar djärva åtgärder för att driva på förbättringar globalt.

 

imageg65zn.png

 

Glamox har förbundit sig att på kort sikt fastställa utsläpps-minskningar för hela företaget i linje med klimatvetenskapen med SBTi.

 

      SBT_logo1.png

 

1.5C_Campaign_Logo_-_no_our_only_future_CMYK_[white_background].jpg