Styrsystem

Att underhålla en belysningsinstallation, och särskilt kontinuerligt upprätthålla effektiviteten hos nödarmaturer, säkerställa normativa funktions- och varaktighetstester, samt hålla händelseloggar kompletta med testrapporter – detta är det absoluta minimum som krävs av en anläggningschef. Ingenting står dock i vägen för att dessa uppgifter anförtros ett automatiskt övervakningssystem. Detta system ansvarar för både armaturens funktionsdiagnostik och för säker användning av alla anläggningar.

Ljusstyrningssystem gör det möjligt för anläggningschefer att utföra automatiska funktions- och varaktighetstester på daglig, månads- eller årsbasis, i enlighet med ett förprogrammerat schema. När de är korrekt konfigurerade tillhandahåller de självtestning av grupp, loggar händelser och rapporter, samt visar pågående, omedelbara meddelanden om upptäckta problem.

Glamox Connect 

Glamox Connect ger dig full kontroll över din belysningsinstallation. Det hjälper dig att minska energiförbrukningen och optimera underhållsarbetet.

Detta möjliggör 24-timmars övervakning av alla dina enheter och ger en korrekt bild av energiförbrukning, aktivitet och underhållsdata för alla anslutna enheter och platser. Du kan testa dina nödljus och köra nödrapporter enligt gällande standarder automatiskt via systemet.

Glamox Wireless Radio 

Wireless radio är designad för central övervakning och kontroll av hela byggnaden. Här kan du övervaka nödljus och andra armaturer för enklare underhåll, samt energiförbrukning och närvarodata för optimal utrymmesanvändningsanalys av områdena.

Ethernet2Dali 

Ethernet2Dali (E2D) låter dig planera ljushanteringssystemet som inte bara uppfyller dagens krav utan även kan ta emot framtida uppgraderingar och expansion.