Lösningar med integrerat nödljus

En belysningsösning med integrerat nödljus är en del av en allmänbelysningsarmatur som är utrustad med en nödbelysningsfunktion. Detta kan uppnås genom att lägga till en extra nödljussats med ett batteri inuti till den allmänna belysningsarmaturen (eller någonstans i närheten), eller genom att ansluta den till den centrala strömförsörjningen som används under en nödsituation. Att integrera nödljus i allmänbelysningen är ofta det enda sättet att möta de estetiska kraven i en modern byggnad.

Det finns flera möjliga sätt att förbereda en integrerad nödarmatur, men ur ett ljuskällsperspektiv är två av dem mest populära. Att använda samma ljuskälla som för allmänbelysningen ger samma ljusfördelningskurva, medan användning av en extra ljuskälla för nödbelysning skapar större möjligheter att forma ljusfördelningen med extra optik, men leder ofta till ett lägre ljuseffektförhållande.

När vi använder samma ljuskälla för drift i nödläge är det viktigt att komma ihåg att ljusfördelningskurvan kommer att vara densamma som för det allmänna belysningsläget. Nödljusparametrar bör dock kontrolleras och bekräftas genom ljusberäkningar.