Ljusfördelningsgeometrier för nödljusarmaturer

Ljusfördelning, som en funktion av riktning i rymden, kan visas som en grupp av kurvor eller en 3D-geometri. Detta är det bästa möjliga sättet att känna igen eller föreställa sig hur ljusintensiteten ser ut i olika riktningar. När det kommer till nödljus är det möjligt att ändra ljuset som avges av LED-ljuskällor genom att använda speciell, dedikerad optik för att uppnå önskade typer av egenskaper.

De mest populära ljusfördelningsgeometrierna i teknisk design och konstruktion av nödbelysningsarmaturer inkluderar:

  • CR – korridor
  • XWB – extra bred stråle
  • WB – bred stråle
  • MB (ELB) – medium (elliptisk) stråle
  • NB– smalstrålande
  • ASY – asymmetrisk stråle

CR – korridorljusfördelningsgeometri är speciellt designad för och används mest i utrymningsvägsbelysning. Det är den bästa lösningen om du vill få minst 1 lx mitt på ett 2 m brett område. Detta gör att du kan minimera förlusten av ljus som "läcker ut"" till sidorna.

XWB – extra bred strålspridningsgeometri är avsedd för användning i öppna ytor och mycket breda utrymmen. Det är den bästa lösningen om du behöver minst 0,5 lx på golvnivå.

WB – bredstrålsfördelningsgeometri är ett smart val för mindre öppna ytor och vissa tyngdpunkter. Detta är den bästa lösningen om du behöver få minst 1 lx nära korsningar eller riktningsändringar på korridorer och för att uppnå minst 0,5 lx i öppna ytor.

MB (ELB) – mellan- och elliptisk spridningsgeometri används oftast i applikationer med stora installationshöjder för nödarmatur. Detta är den bästa lösningen om du behöver uppnå en viss förväntad ljusintensitet på golvnivå i korridorformade ytor.

NB– smalstrålande fördelningsgeometri används i applikationer med extremt stora installationshöjder för nödarmatur. Det är den bästa lösningen om du behöver uppnå en viss förväntad ljusintensitet på golvnivå i breda ytor.

ASY – asymmetrisk strålfördelningsgeometri är utmärkt för speciella punkter som kräver en belysningsstyrka på 5 lx. Det är också möjligt att använda den för att få 1 lx på utrymningsvägen med en väggmonterad armatur.